Cesja – w ubezpieczeniach oznacza przelew praw do odszkodowania na rzecz innej osoby czy instytucji. Najczęściej w ubezpieczeniach występuje cesja praw z polisy na rzecz banku, w którym zaciągnięty jest kredyt na zakup samochodu czy mieszkania.

Oznacza to, że bez zgody banku nie otrzymamy odszkodowania za naprawę pojazdu czy odremontowanie po zdarzeniu mieszkania a odszkodowanie może zostać zaliczone na poczet spłacanego przez nas kredytu. Najczęściej jednak banki stosują takie rozwiązanie przy szkodach całkowitych, kiedy ubezpieczone mienie nie może już stanowić zabezpieczenia spłacanego kredytu.