Zgodnie z Art 32 Ustawy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – sprzedający pojazd powinien w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności i o danych nowego posiadacza.

Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa musi zawierać identyfikację pojazdu, informację o ewentualnych wadach oraz która ze stron zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Musimy upewnić się, czy wszystkie pozycje w sporządzanym dokumencie zostały wpisanie poprawie. Zwróćmy uwagę: na rok produkcji samochodu, pojemność silnika, numer VIN pojazdu czy nazwisko dotychczasowego właściciela. Dodatkowo, w umowie warto dodać zapis, który wskazuje, że kupujący dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Może to nas uchronić przed ewentualnymi roszczeniami ze strony nabywcy.

Następnie należy przedstawić umowę kupna sprzedaży / fakturę swojemu ubezpieczycielowi. Przekazanie w/w dokumentów można zrobić osobiście w placówce ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta.