Składka – kwota należna Ubezpieczycielowi w związku z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Wysokość składki jest uzależniona od poszczególnych elementów polisy, w szczególności : wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia,wprowadzenia dodatkowych ryzyk czy też schematu płatności. Klient płacący składkę jednorazowo może liczyć często na dodatkową zniżkę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jakie są dostępne schematy płatności (jednorazowo czy ratalnie) lub formy opłacenia składki (gotówka, karta płatnicza, przelew).