Składka ubezpieczeniowa – jest to kwota jaką osoba ubezpieczająca winna jest zapłacić zakładowi ubezpieczeń w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki wyznacza się biorąc pod uwagę sumę ubezpieczenia, jego rodzaj, długość oraz wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczanej. Cena i sposób w jaki ma być płacona składka są określone w umowie.

To jak wysoka powinna być składka regulowane jest przez ogólne warunki ubezpieczenia. Składkę najczęściej można zapłacić jednorazowo lub rozłożyć na raty. Składka to nic innego jak opłata za gwarancję, że w razie wystąpienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.