W ofertach na naszym rynku ubezpieczeniowym można spotkać dwie formuły ubezpieczeń majątkowych. Pierwsze z nich to ubezpieczenie na tzw. wartość odtworzeniową (inaczej zwaną nową) a drugie na tzw. wartość rzeczywistą (inaczej zwaną amortyzowaną).

Co to jest wartość odtworzeniowa i wartość rzeczywista?

Pierwsze z nich polega na tym, że w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. Natomiast w drugim przypadku tzw. ubezpieczenia na wartość rzeczywistą zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy.

Wartość odtworzeniowa

W tym wypadku wycena dotyczy kosztów doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego, zgodnie z zasadą, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. W skład wyceny wchodzą przede wszystkim koszty remontów lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. Wartość odtworzeniową wybiera się zwłaszcza ubezpieczając domowe sprzęty. Stopień zużycia ubezpieczonego mienia nie ma wtedy znaczenia dla wysokości odszkodowania.

Wartość rzeczywista 

Przykładowo, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zniszczeniu ulegnie elewacja domu pokrywająca go od wielu lat, przy wypłacie odszkodowania pod uwagę brane są nie tylko koszty elewacji, ale również to, jak dawno została położona. Wypłacone odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość jej zużycia.

Kwota, którą otrzymamy, będzie odpowiadać nie nowej, ale kilkuletniej elewacji.

Podsumowując, warto wybrać taki wariant, jakiego typu ochrony oczekujemy. Ubezpieczenia na wartość odtworzeniową są droższe, ale z drugiej strony pomogą odtworzyć zniszczone mienie w całości. Należy pamiętać, że wiele towarzystw ogranicza możliwość ubezpieczenia na wartość odtworzeniową do ściśle określonego wieku lub stopnia zużycia.