Podczas planowania wakacji, może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu. Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed przykrym scenariuszem, warto zapoznać się co zapewnia ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Co zapewnia ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Liczne sytuacje mogą zmusić nas do nagłej rezygnacji z wycieczki. Aby rozwiązać ten problem, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Takie ubezpieczenie umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków, gdy nie masz możliwości zrealizowania podróży z różnych powodów m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, utraty pracy.

W skład polisy mogą wejść różne elementy – są one ustalane indywidualnie, dopasowywane do klienta i to jeszcze przed podpisaniem umowy. W zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży najczęściej wchodzi:

  • rezygnacja z podróży 100%.
  • rezygnacja z wycieczki / imprezy turystycznej,
  • rezygnacja z wycieczki / imprezy turystycznej w trakcie jej trwania,
  • anulowanie biletów na podróż (samolotowych, kolejowych, autokarowych, promowych),
  • rezygnacja z noclegów.

Polisa może zawierać wszystkie te elementy lub dotyczyć tylko jednego – wszystko zależy od zapisów w umowie i OWU.