Cena polisy OC, której właściciel w ostatnim roku spowodował szkodę zależy od Towarzystwa Ubezpieczeń. Nasze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzrośnie, jeśli w poprzednim roku spowodowaliśmy wypadek. Na zwyżkę będzie miało wpływ między innymi doświadczenie kierowcy.

Miałem szkodę z OC, o ile więcej zapłacę w następnym roku?

Obecnie każdy ubezpieczyciel ma inne procedury określania tzw. zniżki Bonus Malus – czyli zniżki związanej z przebiegiem ubezpieczenia. Pod uwagę brana jest np. liczba szkód. Cena OC pokazuje jak duże jest ryzyko wypłacenia odszkodowania danemu kierowcy. Osoba powodująca wypadki będzie należała do grupy podwyższonego ryzyka, przez to musi zapłacić więcej. Fakt, że byliśmy sprawcą szkody w ostatnim roku nie musi skutkować znaczącym wzrostem ceny za polisę OC. Czasami jednak nawet niewielka szkoda potrafi podnieść istotnie cenę OC, dlatego warto sprawdzić wszystkie oferty. Zawsze możemy skorzystać z pomocy doradcy np. SuperUbezpieczenia.pl.