Wybierając AC powinniśmy zwrócić uwagę na: zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, warunki naprawy samochodu, wysokość odszkodowania a utratę wartości auta. Sprawdźmy również: od jakiej wysokości strat możemy liczyć na odszkodowanie, czy odszkodowanie zostanie wypłacone w całości oraz, czy i w jaki sposób ubezpieczone są szyby.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie AC?

Zakres ubezpieczenia AC zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupujemy ubezpieczenie. Zakres warto sprawdzić przed zawarciem ubezpieczenia w OWU ( ogólne warunki ubezpieczenia), które dodatkowo określają ew. wyłączenia w odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej jednak obejmuje: pożary, wybuchy, kradzieże lub usiłowanie kradzieży pojazdu, wypadki i kolizje z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami oraz przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie oraz działania zjawisk atmosferycznych.

Najlepsze dla klienta będzie ubezpieczenie Auto Casco z tzw. zakresem All Risks – czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.