lekarz

Pracodawcy, którzy wiedzą że ich pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach naraz powinni zadbać o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozawalają zapewnić pracownikom szybki dostęp do odpowiedniej profilaktyki w ramach medycyny pracy.

Przemęczenie może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem

Z opublikowanych przez GUS* informacji o rynku pracy wynika, że w drugim kwartale tego roku 849 tys. osób pracowało w więcej niż jednym miejscu. To 5% ogółu pracujących Polaków. Zatrudnienie w kilku miejscach równocześnie sprawia, że pracownik może spędzać w pracy więcej niż 8 godzin dziennie. Przez to ma zbyt mało czasu na odpoczynek i regenerację organizmu. Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia wyjaśnia:

„Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Prowadzi przede wszystkim do przemęczenia, które może być przyczyną różnych, czasem przewlekłych schorzeń. Wpływa też na naszą koncentrację, co z kolei zwiększa podatność na urazy i wypadki w pracy. Pracodawcy, którzy wiedzą że ich pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach naraz powinni zadbać o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy”.

Osoby spędzające wiele godzin w pracy zazwyczaj nie dbają o zachowanie odpowiedniej diety, co prowadzi do otyłości, problemów ortopedycznych a także problemów neurologicznych

Nadmierne otłuszczenie organów może też zaburzyć ich prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza serca. Dlatego pracownicy ci powinni mieć stały dostęp do profilaktyki kardiologicznej, a w szczególności badania EKG i możliwości regularnego sprawdzania poziom cholesterolu. Ponadto spędzanie w pracy nawet paru godzin więcej dziennie może prowadzić do nabytych wad postawy, a wśród osób zatrudnionych w kilku miejscach równocześnie i pracujących więcej niż 8 godzin dziennie, ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Problemy z tego wynikające mogą wymagać długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Trzecią grupą chorób, do których może prowadzić przemęczenie, są problemy neurologiczne. Pracodawcy powinni zwracać na nie szczególną uwagę. Choroby układu nerwowego, na które cierpią pracownicy są też często powiązane z wymienionymi wyżej schorzeniami.

 „Długotrwała nieobecność pracownika stanowi dla pracodawcy nie tylko obciążenie organizacyjne, ale i finansowe. Generuje dodatkowe koszty, np. w postaci zatrudnienia zastępstwa. Dlatego pracodawcy powinni dbać o utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu, o zapewnienie im dostępu do odpowiedniej profilaktyki. Wybierając świadczenia medyczne oferowane pracownikom warto pamiętać o dopasowaniu ich zarówno do charakteru pracy, jak i wieku pracowników”– dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Profilaktyka minimalizuje ryzyko problemów zdrowotnych

Zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy jest jednym z obowiązków ustawowych pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że zapewnienie im możliwości regularnego sprawdzania stanu zdrowia wpływa na liczbę i długość absencji chorobowej.

Źródło: www.saltus.pl

*Według danych ZUS zaprezentowanych w analizie „Absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych I-IV 2019 r.” wynika, że pracodawcy wydali w tym okresie ponad 2 mld zł na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy finansowane ze środków zakładów pracy i FGŚP.