Czy TU może odmówić zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC? Jesli tak – to w jakiej sytuacji? Czy Towarzystwo Ubezpieczeń zawsze musi zawrzeć umowę ubezpieczenia i jak w takich okolicznościach wygląda sprawa obowiązkowego ubezpieczenia?

Czy TU może odmówić zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe są przedsiębiorstwami, które relatywnie oceniają wielkość ponoszonego ryzyka. Źle ocenione ryzyko skutkuje poniesieniem konsekwencji przy wypłacie wysokiego odszkodowania. Odszkodowanie jest zazwyczaj większe niż koszt samego ubezpieczenia. Dlatego firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia, jeśli znajdą odpowiednie przyczyny. Może to być wysoka szkodowość kierowcy lub wiek pojazdu. Dokładny opis wyłączeń można znaleźć w OWU.

Wyjątkiem są ubezpieczenia obowiązkowe, do których należą: OC rolników, ubezpieczenie budynków rolnych od ognia, a także – OC komunikacyjne. Towarzystwo zajmujące się takimi ubezpieczeniami, nie może odmówić podpisania umowy. Podsumowując, zawarcie umowy ubezpieczenia OC, możliwe jest z dowolnym, wybranym zakładem, pod warunkiem że posiada takie ubezpieczenie w swojej ofercie.