Wśród klientów coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie Ochrony Prawnej oferowane przez InterRisk. Polisa tego typu zapewnia profesjonalną pomoc prawnika w przypadku wielu problemów związanych z życiem prywatnym czy pracą. Okazuje się, że pomoc prawna jest także nieoceniona na drodze. 

Kompleksowe ubezpieczenie dla kierowcy 

Oferowane przez InterRisk ubezpieczenie Ochrony Prawnej InterRisk Wariant Auto chroni interesy prawne  kierowców i właścicieli pojazdu w różnych zdarzeniach. Polisa może być pomocna, np. wówczas, gdy nie z własnej winy zostaniemy ranni lub jeśli nasz samochód zostanie uszkodzony czy też jeśli zostaniemy oskarżeni o wykroczenie w ruchu drogowym. Ubezpieczenie pozwala nam uzyskać pomoc prawnika, jeśli wejdziemy w spór umowny dotyczący naszego pojazdu. A także w sytuacji, gdy będzie grozić nam odebranie prawa jazdy. 

Wsparcie prawnika może być nam potrzebne, by obronić się przed oskarżeniem o wykroczenie lub przestępstwo. Może także zdarzyć się, że będziemy potrzebować pomocy w kwestiach związanych z uzyskaniem odszkodowania w pełnej wysokości czy też żądaniem należytego wykonania umowy w sytuacji np. nieprawidłowo wykonanej usługi naprawy samochodu. Nie każdy wie, że i w takim przypadku polisa Ochrony Prawnej okaże się niezwykle pomocna. W praktyce oznacza to, że nie tylko będziemy mogli domagać się wykonania satysfakcjonującej nas naprawy, ale także w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, będziemy mogli wystąpić o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. Dokonamy tego przy wsparciu prawnika, opłaconego w ramach polisy Ochrony Prawnej. 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej InterRisk 

W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej InterRisk pokryje koszty prawne do 100 000 zł. Suma ubezpieczenia dotyczy wszystkich przypadków, które miały miejsce w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. Warto podkreślić, że polisa obejmuje ochroną osobę lub podmiot wskazany w umowie, pojazd mechaniczny wskazany w umowie, jak i każdego uprawnionego użytkownika ubezpieczonego pojazdu. 

Co istotne, ubezpieczenie Ochrony Prawnej obowiązuje zawsze w Polsce. Należy jednak mieć na uwadze to, w przypadku odszkodowania po wypadku komunikacyjnym, oskarżenia o wykroczenie lub o popełnienie przestępstwa albo kwestie związane z naszym prawo jazdy lub dokumentami pojazdu, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje z kilkoma wyjątkami w Europie. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej nie obejmuje swoim zakresem terytorium takich państw jak: Mołdawia, Rosja, Ukraina i Białoruś. 

Ochrona Prawna Wariant Auto 

Jak widać ubezpieczenie Ochrony Prawnej w Wariancie Auto chroni interesy kierowcy i właściciela pojazdu, a także chroni pasażerów i pojazd w najważniejszych przypadkach, które mogą się przydarzyć w ruchu drogowym. Polisa zapewnia także dochodzenie uzasadnionego odszkodowania. Niewątpliwie produkt tego typu jest niezbędny dla każdego kierowcy, ponieważ w ruchu drogowym chodzi o nasze prawo jazdy, możliwe postępowanie karne przeciwko nam czy nieuzasadnione nałożenie mandatu. A koszt ubezpieczenia Ochrony Prawnej w InterRisk to około 300 zł rocznie za pojazd. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group