Bagażem podróżnym nazywamy przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej, służące do użytku osobistego. Są nimi także pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku.

Czy można ubezpieczyć bagaż podróżny?

Bagaż podróżny można ubezpieczyć, przedmiotem takiego ubezpieczenia jest skradziony, uszkodzony lub zniszczony bagaż w podróży zagranicznej.  Ochrona obowiązuje, gdy do kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia doszło w obecności ubezpieczonego. Ubezpieczyciel bierze także za niego odpowiedzialność w sytuacji, gdy ubezpieczony pozostawił swoją własność w schowku lub pomieszczeniu zamkniętym na klucz, powierzył go zawodowemu przewoźnikowi oraz pozostawił w zamkniętym pojeździe. Istnieją dodatkowe warianty (Medium, Large i XLarge), gdzie ubezpieczony ma możliwość otrzymania odszkodowania za opóźnienie w dostarczeniu bagażu. Warunkiem jest opóźnienie wynoszące co najmniej 5 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Obsługi Klienta.

Trzeba pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie, w jakich sytuacjach polisa turystyczna nie działa oraz jakich przedmiotów nie obejmuje ochroną. Należy zapoznać się z tymi informacjami przed podpisaniem umowy.