W ubiegłym roku ponad 2 miliony osób wybrało ochronę ubezpieczeniową w InterRisk. Spółka obchodzi w tym roku swój okrągły jubileusz – 30 lat działalności na rynku. Towarzystwo z pewnością ma powody do świętowania. Przez lata zwiększyło swój potencjał i istotnie rozwinęło portfel ubezpieczeń. Oto sukces pisany pracą zespołową.  

Szeroki wachlarz ubezpieczeń 

1 września 1994 roku spółka rozpoczęła swoją działalność – początkowo jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA, a od 2008 roku pod nazwą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk jest częścią Grupy VIG, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Jaki jest InterRisk? Prezes Piotr Narloch, który objął stery w spółce w 2014 roku odpowiada: „Stabilny i kompetentny”. InterRisk to przede wszystkim solidny partner w biznesie.  

– Z dumą i satysfakcją przyjmuję to, co wspólnie udało się nam osiągnąć na przestrzeni lat. Chciałbym podkreślić, że mocna pozycja, którą zajmujemy na rynku to efekt pracy całego zespołu InterRisk. Ponadto doskonałych relacji z naszymi partnerami biznesowymi. Dziękuję za zaufanie i wspólną pracę oraz zaangażowanie tak wielu ludzi. Przed nami otwierają się nowe szanse, które z pewnością dobrze wykorzystamy. – mówi Piotr Narloch Prezes Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group. 

InterRisk posiada obecnie 16 oddziałów i 2 przedstawicielstwa w Polsce. Portfolio firmy obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne i finansowe. Spółka jest również ekspertem w ubezpieczeniach inwestycji na dużą skalę oraz udzielaniu gwarancji kontraktowych. Mocną pozycję wypracowała także w segmencie ubezpieczeń adresowanych do branży finansowej. Niedawno uzyskana zgoda Kolegium Nadzorów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, na stosowanie częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania kapitałowego wymogu wypłacalności w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego, tylko to potwierdza. W Polsce tylko dwa Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają model wewnętrzny.  

Tło historyczne  

1994 – rozpoczęcie działalności Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń 

1994 – wystawienie pierwszej polisy 

1997 – Cigna znaczącym Akcjonariuszem STU 

1998 – pierwszy zysk bilansowy 

2001 – pierwsza dywidenda dla akcjonariuszy 

2006 – InterRisk częścią Vienna Insurance Group 

2007 – niemal trzykrotne podniesienie kapitału 

2010 – pierwszy miliard składki przypisanej 

2011 – jedna z trzech najlepszych spółek w Polsce – Orzeł Rzeczpospolitej 

2016 – najlepsza spółka VIG 

2019 – InterRisk powrócił do grona miliardowych spółek 

2023 – InterRisk z modelem wewnętrznym w Polsce 

Kurs na rozwój 

Ubezpieczyciel zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Warto podkreślić, że 238 z nich pracuje w InterRisk, co najmniej 10 lat, a blisko 50 – ponad 20 lat. W 2023 roku spółka została wyróżniona tytułem Odpowiedzialny Pracodawca-Lider HR 2023. Kapituła organizatora doceniła stabilność zatrudnienia oraz działania podejmowane z myślą o pracownikach.  

Chronić to, co ważne 

InterRisk jest mocno zaangażowany w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka corocznie uczestniczy w wielu akcjach społecznych, jak i prowadzi własne przedsięwzięcia. Jako odpowiedzialny ubezpieczyciel, kładzie duży nacisk na budowanie świadomości ubezpieczeniowej Polaków na blogu #UczymyUbezpieczeń i w social mediach.  

– Odpowiedzialność społeczna w biznesie jest dla nas bardzo ważna, dlatego działamy na wielu płaszczyznach. Edukacja to podstawa. Równie istotna jest promocja zdrowego stylu życia, która wybrzmiewa u nas między innymi przy okazji wspierania dużych imprez sportowych czy realizacji kampanii prozdrowotnych. Równolegle pracownicy InterRisk angażują się w akcje charytatywne. – stwierdza Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ultrakrew, InterRisk promuje krwiodawstwo poprzez aktywność fizyczną. Ponadto z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” cyklicznie organizuje Bieg Charytatywny i zbiera środki finansowe. Do tej pory spółka przekazała setki tysięcy złotych darowizn dla fundacji i stowarzyszeń wspierających osoby chore i potrzebujące. Social Active Day to przykład aktywności ubezpieczyciela na rzecz ochrony środowiska, gdzie pracownicy sprzątają brzegi akwenów w całej Polsce. InterRisk szczególną troską otacza również ginące gatunki zwierząt, sprawując pieczę nad pasieką 100 000 pszczół na dachu siedziby w centrum Warszawy.  

Nowe technologie kluczem do sukcesu 

InterRisk korzysta z nowoczesnych narzędzi do zarządzania danymi, a trzonem stosowanego rozwiązania jest hurtownia danych wsparta przez technologię Business Intelligence. Jest ona kluczowa w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie, InterRisk rozwija zaawansowane systemy analityczne, które zautomatyzowały procesy raportowe  
i modelowania ryzyka. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście monitorowania wyników finansowych spółki.  

Jesteśmy dobrze przygotowani na nowe wyzwania. Naszą ambicją jest, aby InterRisk był pierwszym wyborem dla Klientów, którzy poszukują najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na rynku. – podsumowuje Piotr Narloch Prezes Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.