Polska Izba Ubezpieczeń opracowała rekomendacje dla ubezpieczycieli. Zalecenia te mają za zadanie wspierać klientów, którzy w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Rekomendacje PIU dla ubezpieczycieli

Opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń zalecenia obejmują posiadaczy pojazdów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej, kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, ponad 4 tysiące touroperatorów, podmioty gospodarcze biorące udział w likwidacji szkód oraz lekarzy i ratowników medycznych.

Część klientów ubezpieczycieli zmaga się z dużymi problemami finansowymi. Ponadto pandemia wyłączyła z działalności wiele firm. Rolą ubezpieczycieli jest niesienie pomocy. W warunkach szczególnych pomoc ta powinna wykraczać poza standardowe działania wynikające z umów. Tak postępowaliśmy zawsze w przypadkach klęsk żywiołowych i tak będziemy postępować teraz – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zalecenia dotyczące klientów indywidualnych

W przypadku skorzystania przez klienta z odroczenia spłaty kredytu z powodów finansowych, rekomendowane dla ubezpieczycieli jest również odroczenie składek za ubezpieczenia zawarte wraz z kredytem (na wniosek klienta). Pojawia się także możliwość odroczenia lub zawieszenia składek w ubezpieczeniach na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym. Interesującym rozwiązaniem z perspektywy klientów jest proponowane przez PIU obniżenie lub całkowita rezygnacja ze zwyżek za płatność ratalną przy ubezpieczeniu OC p.p.m. Zalecenia obejmują również uproszczenie procedur związanych z zawieraniem umówi i wypłatą odszkodowań, tak by obieg dokumentów był zdalny a oględziny uproszczone. Ułatwiona ma także zostać analiza przedmiotu ubezpieczenia, co może być istotne w przypadku małych firm, chcących przedłużyć umowę.

– Dodatkowo, przy naprawach pojazdów, rekomendujemy zakładom priorytetowe traktowanie aut należących do pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Zalecenia dotyczące przedsiębiorców

Zgodnie z zaleceniami PIU ubezpieczyciele zmniejszą ryzyko utraty płynności części przedsiębiorstw.

– Zakłady podjęły decyzję o najszybszej możliwej płatności kontrahentom za wykonaną usługę. Chodzi o warsztaty naprawcze, firmy transportowe czy lekarzy orzeczników. Łącznie jest to kilkanaście tysięcy podmiotów, którym możemy pomóc w trudnej sytuacji – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Ponadto rekomendowane jest, by ubezpieczyciele po indywidualnej ocenie ryzyka nadal oferowali gwarancje dla organizatorów turystyki. Działania te zapewnią ciągłość działalności biur podróży w czasie kryzysu.

– Rolą ubezpieczycieli w gospodarce jest stabilizowanie cykli koniunkturalnych. Pandemia spowoduje prawdopodobnie bardzo dotkliwy kryzys. Dzięki rekomendowanym przez nas działaniom część firm będzie mogła, mimo trudnej sytuacji finansowej, kontynuować działalność – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Co istotne rekomendacje zostały skonsultowane zarówno z ubezpieczycielami, jak i Komisją Nadzoru Finansowego. Dzięki czemu uwzględniają szczególną sytuację w jakiej znaleźli się klienci, ale nie wpływają negatywnie na stabilność branży ubezpieczeniowej.

– Pamiętajmy, że ubezpieczenia muszą chronić nas w najtrudniejszych chwilach i w długim okresie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński.

Źródło: PIU