OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) – pisemne określenie warunków stanowiących podstawę zawierania dobrowolnych umów ubezpieczenia. OWU określają nie tylko zakres ubezpieczenia ale również wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel ma własne warunki ubezpieczenia, dlatego ważne jest, aby przed zawarciem umowy zapoznać się z treścią OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to nic innego jak uregulowane prawnie obowiązki obu stron stosunku ubezpieczeniowego.