Ubezpieczenia obowiązkowe – jest to ubezpieczenie, które musi być zawarte przez daną grupę klientów. Najczęściej są to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Do takich ubezpieczeń należy np. ubezpieczenie OC komunikacyjne, OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa i budynków rolnych, OC agenta ubezpieczeniowego, OC biura rachunkowego, OC pośrednika nieruchomości, OC lekarza, itd.

Zakres takiego ubezpieczenia, oraz sumy ubezpieczenia reguluje polskie prawo. Najczęściej takie ubezpieczenia należy wypowiadać przed końcem ochrony ponieważ wznawiają się automatycznie na kolejny rok. Eksperci sugerują, by przy wyborze takiej polisy kierować się głównie ceną.