OC komunikacyjne nadal jest najpopularniejszym ubezpieczeniem samochodu w Polsce. Jednak kierowcy coraz częściej poszukują dodatkowych ubezpieczeń, które gwarantują wsparcie w sytuacji kradzieży auta, szkody spowodowanej działaniem żywiołów czy zderzenia ze zwierzęciem. Szczególnie w ostatnich dniach możemy zaobserwować intensywne zjawiska pogodowe tj. gradobicie czy ulewy w wyniku, których zostało uszkodzonych wiele samochodów. W takiej sytuacji nieocenionym źródłem wsparcia może okazać się ubezpieczenie Autocasco.

Co to jest ubezpieczenie Autocasco?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że użytkowanie samochodu może wiązać się z ryzykiem jego uszkodzenia np. na skutek uczestnictwa w wypadku. I o ile nie będziemy winni spowodowania tego zdarzenia to będziemy mogli liczyć na pokrycie szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu sprawcy. Dodatkowo wartość aut i ich jakość stale rośnie, toteż ewentualne uszkodzenia mogą znacznie obciążać finansowo. Dlatego warto zadbać o dobrowolne ubezpieczenie samochodu, jakim jest Autocasco. Co ważne zakres ochrony tego produktu można dopasować do indywidualnych potrzeb kierowcy. Polisa AC może być zawarta w formie indywidualnej polisy, jednak najczęściej ubezpieczenie to oferowane jest w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Zazwyczaj przynosi to bonus w postaci niższej składki.

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie AC to jedyne wsparcie finansowe dla sprawcy wypadku. Polisa OC pokryje tylko koszty naprawy samochodu kierowcy, który nie zawinił w zdarzeniu drogowym.

Jaki jest zakres ochrony AC samochodu?

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco można dopasować do potrzeb i możliwości finansowych właściciela pojazdu. Zazwyczaj ubezpieczyciele oferują podstawowy oraz rozszerzony wariant ubezpieczenia. Wynika to z tego, że nie zawsze klienci są zainteresowani np. ubezpieczeniem bagażu i nie muszą być zobligowani do zakupu tego typu ochrony.

Co obejmuje podstawowy pakiet Autocasco? Zazwyczaj ubezpieczenie w tym wariancie obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • nagłych zderzeń (zetknięć) z pojazdami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • działania osób trzecich np. poprzez akty wandalizmu,
 • kontaktu pojazdu z czynnikami termicznymi lub chemicznymi niepochodzącymi z wnętrza samochodu,
 • oddziaływania sił przyrody (ogień, woda, huragan, grad, uderzenie pioruna itp.),
 • prowadzenia akcji ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
 • kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia.

Jak można zauważyć powyższy zakres ubezpieczenia jest dosyć obszerny i mogłoby się wydawać, że wyczerpuje on większość zdarzeń, w których mogłoby dojść do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu na skutek kradzieży. Jednak niektórzy ubezpieczyciele np. TUZ Ubezpieczenia w ramach wariantu rozszerzonego oferują dodatkowo swoim klientom:

 • ochronę zniżki w związku z mogącymi ją zredukować zdarzeniami drogowymi,
 • zagwarantowanie określonej wartości Sumy Ubezpieczenia,
 • brak redukcji wartości Sumy Ubezpieczenia jeżeli zaistniała szkoda nie była całkowitą,
 • ubezpieczenie przewożonego bagażu.

Jak wygląda proces zgłoszenia szkody z ubezpieczenia AC?

Wiele osób zastanawia się nad tym jaki jest termin na zgłoszenie szkody w przypadku ubezpieczenia AC. Chodzi tu przede wszystkim o czas w jakim poszkodowany powinien poinformować swój zakład ubezpieczeń o zaistniałym uszkodzeniu lub kradzieży auta. Przyjmuje się, że zgłoszenie szkody powinno nastąpić w terminie najszybszym, zaraz po stwierdzeniu szkody. Warto jednak pamiętać, że w zależności od poniesionej straty informacja powinna trafić do ubezpieczyciela w ciągu 3 do 7 dni. Jednak w przypadku kradzieży samochodu zaleca się, by zgłoszenia dokonać jak najszybciej. Najlepiej od razu po zawiadomieniu policji.

Jak zatem zgłosić szkodę? Ubezpieczyciele dają możliwość zgłoszenia szkody za pomocą internetowego formularza, który dostępny jest zazwyczaj na stronie danego towarzystwa ubezpieczeń, telefonicznie lub osobiście w oddziale.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie AC?

Przed zakupem polisy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zwrócić uwagę na znajdujące się w nich wyłączenia. Często bowiem ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania w przypadku kradzieży auta na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Mołdawii lub niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu.

Nie bez znaczenia jest również sposób rozliczenia powstałej szkody. Zazwyczaj ubezpieczyciele dają do wyboru wariant kosztorysowy oraz serwisowy. Pierwszy z nich polega na tym, że powstałe uszkodzenia wycenianie są przez towarzystwo ubezpieczeń a świadczenie wypłacane jest na konto kierowcy, który musi zająć się naprawą auta we własnym zakresie. Opcja ta może okazać się jednak ryzykowna, ponieważ warsztaty samochodowe mogą stosować tzw. amortyzację kosztów części i proponować różne ceny robocizny. Natomiast wariant serwisowy to nic innego jak bezpośrednie rozliczenie ubezpieczyciela z warsztatem naprawczym. Przez to wydaje się być bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Rozszerzony wariant ubezpieczenia AC jest też dobrym rozwiązaniem w przypadku malejącej sumy ubezpieczenia. Wynika ona ze starzenia się pojazdu a co za tym idzie utraty jego wartości. Warto również pamiętać, że w przypadku kolejnych szkód suma ubezpieczenia, na którą zostało zawarte ubezpieczenie sukcesywnie się zmniejsza o wypłacone odszkodowania. Pakiet rozszerzony Autocasco może zagwarantować stałą wartość sumy ubezpieczenia co może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji użytkowania pojazdu szczególnie narażonego na uszkodzenia lub takiego, który szybko traci na wartości.

Kiedy warto kupić polisę AC samochodu?

Ubezpieczenie Autocasco z uwagi za zakres udzielanej ochrony może okazać się przydatne właściwie każdemu kierowcy. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego czy samochód padnie ofiarą działania sił przyrody czy wandalizmu. Zderzenie z innym pojazdem czy zwierzyną to bardzo częste sytuacje na naszych drogach. Jednak w paru sytuacjach szczególnie warto pomyśleć o zakupie ubezpieczenia AC. Należą do nich:

 • brak garażowania samochodu,
 • parkowanie w niebezpiecznej okolicy, w której często dochodzi do kradzieży i aktów wandalizmu,
 • częste wyjazdy do miejsc narażonych na występowanie groźnych zjawisk pogodowych,
 • użytkowanie pojazdu w ciężkich warunkach mogących powodować jego uszkodzenie.

Każdy właściciel pojazdu powinien rozważyć zakup ubezpieczenia AC szczególnie wtedy, kiedy zależy mu na ochronie swojego samochodu i przede wszystkim swojego portfela.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia