Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ nadzoru, o którym mowa w Ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym ( Dz.U. Nr 157, poz.1119)

Głównym zadaniem KNF jest sprawowanie kontroli nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Oficjalna strona Komisji Nadzoru Finansowego