student

Pierwszy dzwonek w szkołach już zabrzmiał. Teraz studenci przygotowują się do rozpoczęcia roku akademickiego. Każda osoba do 26 roku życia może być zgłoszona do płatnika składek u swoich rodziców lub na uczelni. Ale może również to ubezpieczenie stracić. Dlaczego?

Każda osoba, która się uczy aż do ukończenia 26 roku życia ma ubezpieczenie albo „przy rodzicu” albo z uczelni

Bywają sytuacje, kiedy student podczas wizyty u lekarza dowiaduje się, że „świeci się na czerwono”. Oznacza to, że nie jest ubezpieczony i nie ma prawa do bezpłatnego leczenia. Bardzo często sytuacją są zaskoczeni są rodzice, którzy zgłosili wcześniej dziecko do ubezpieczenia. Dlaczego więc mimo to, dziecko w systemie „świeci na czerwono”? Okazuje się, że to oni sami zapomnieli o odpowiednim zgłoszeniu swojego dziecka w kadrach firmy, w której pracują lub nie wiedzą, że podpisanie przez dziecko umowy zlecenia lub umowy o pracę skutkuje „wypadnięciem” z rodzicielskiego ubezpieczenia. Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśnia:

„Dziecko, które studiuje, ubezpieczenie zdrowotne „przy rodzicu” ma tylko do momentu ukończenia 26 roku życia – bez względu na to jak długo studiuje. Potem musi złożyć wniosek w dziekanacie swojej uczelni, która zgłosi studenta do ubezpieczenia . Niewiele osób wie, że dziecko korzysta z ubezpieczenia rodzica tylko do czasu, gdy nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy w czasie wakacji młody człowiek podejmuje pracę, po podpisaniu umowy, gdy pracodawca zgłosi go do ZUS, wtedy automatycznie traci ubezpieczenie „u rodzica””.

Kiedy student straci ubezpieczenie?

Młodzi ludzie często podejmując pracę sezonową automatycznie traci ubezpieczenie u rodzica, dlatego tak ważnej jest aby po ukończeniu pracy, rodzice ponowne zgłosili studenta u swojego płatnika.

„Ta zasada dotyczy każdego rodzaju umowy, którą podpisze student. Nie ma znaczenia czy jest to umowa zlecenia czy umowa o pracę. Także zlecenie „wyrzuci” studenta z ubezpieczenia rodzica, bo w czasie jego wykonywania będzie opłacana składka zdrowotna przez firmę, w której student pracuje” – dodaje ekspertka z ZUS.

Ile dni na zgłoszenie do ubezpieczenia?

Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest 7 dni od momentu, gdy straci swój tytuł do ubezpieczenia. Członka rodziny zgłaszamy do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek. Ważne jest również, aby poinformować pracodawcę, że dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl