Charakterystyczną cechą kredytu lombardowego jest krótkoterminowość. Zazwyczaj jest udzielny na okres kilkumiesięczny, a często nawet tylko na kilka tygodni. Pieniądze są wypłacane pod zastaw. Zastawem może być: biżuteria, metale szlachetne, papiery wartościowe lub łatwo zbywalne nieruchomości. Czasem może to być samochód lub jakieś maszyny, choć takie zastawy są zwykle mniej chętnie przyjmowane przez banki. W przypadku niespłacenia kredytu w terminie, bank posiada prawo sprzedaży zastawu. Kredyt lombardowy jest wysoko oprocentowany, a procent potrąca się zazwyczaj od razu od wypłacanej kwoty. Koszt wyceny zastawu spoczywa na kredytobiorcy. Dokonuje jej wskazany przez bank specjalista. Niestety nie można oczekiwać, iż otrzymany kredyt będzie stanowił równowartość zastawu. Zwykle stanowi on od 20% do 80% jego wartości. Określenie kredyt lombardowy dotyczy także kredytu, jaki mogą zaciągać banki komercyjne w NBP pod zastaw swoich papierów wartościowych w celu zwiększenia płynności finansowej.