Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na to, że jego Duński odpowiednik publicznie ostrzegł przed problemami z płynnością finansową Gefion Insurance A/S. Jeżeli ubezpieczyciel do końca roku nie znajdzie 5 milionów euro, to interesy jego klientów mogą być zagrożone.

W ostatnim roku wielokrotnie pisaliśmy o problemach jakie skupiają się wokół duńskiego ubezpieczyciela, który działa na polskim rynku. Był to również jeden z tematów żywo dyskutowanych na naszej Facebookowej grupie. Jeszcze w lipcu pisaliśmy o kontroli ubezpieczyciela, w którą zaangażowani byli pracownicy KNF.

Co problemy ubezpieczyciela oznaczają dla poszkodowanych Klientów?

Większość właścicieli zarejestrowanych pojazdów kupując obowiązkowe OC kieruje się przede wszystkim ceną. Wychodzą oni bowiem z założenia, że skoro suma i zakres ubezpieczenia jest dla wszystkich taka sama, po co przepłacać. Ponadto w zdecydowanej większości myślenie, że „nie my będziemy z polisy korzystać, tylko kierowca w którego samochód uderzyliśmy” przesądza o tym, że standard obsługi klienta nie ma w zasadzie znaczenia (wyjątek stanowi Bezpośrednia Likwidacja Szkód, ale prowadzące w Polsce działalność zagraniczne zakłady ubezpieczeń do niego niej należą).

Gdyby doszło do ogłoszenia upadłości Gefion, posiadacze umów ubezpieczenia OC po upływie 3 miesięcy stracą ochronę ubezpieczeniową i muszą zawrzeć nową umowę ubezpieczenia. Za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi opłata karna, której wysokość zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu.

Źródło: alebank.pl