Czynności agencyjne – są to czynności, które Agent ubezpieczeniowy wykonuje w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. W szczególności jest to: zbieranie informacji niezbędnych do przedstawienia oferty, zawieranie umów i ich administrowanie (przekazanie dokumentacji do zakładu ubezpieczeń, przyjmowanie oświadczeń woli Klientów w tym wypowiedzeń umów OC).