szczęśliwa kobieta

MetLife jest pierwszą firmą ubezpieczeniową, która dołączyła do UN Women Global Innovation Coalition for Change –  globalnej koalicji ONZ promującej różnorodność.

 


Koalicja, do której oprócz MetLife należy 26 firm, opiera się na współpracy jednostki ONZ „UN Women” z przedstawicielami sektora prywatnego, środowiska akademickiego i organizacji non-profit. Działania koalicji koncentrują się na rozwoju rynku innowacji pod kątem wzmacniania pozycji kobiet oraz wyrównywania szans.
MetLife ogłosił przystąpienie do koalicji podczas forum z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, które odbyło się 4 marca w siedzibie firmy w Nowym Jorku.

 
– Zaproszenie MetLife do koalicji UN Women Global Innovation Coalition for Change jest potwierdzeniem naszego zaangażowania na rzecz różnorodności i integracji oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które są źródłem szans dla wszystkich – powiedział Michel Khalaf, prezes MetLife w Stanach Zjednoczonych i w regionie EMEA oraz nowo powołany dyrektor generalny MetLife. – Cieszymy się z możliwości współpracy w ramach koalicji, dzięki której będziemy mogli przyczyniać się do większych zmian na rzecz kobiet na całym świecie.
Więcej informacji na temat zaangażowania MetLife na rzecz różnorodności znajduje się na stronie internetowej poświęconej tym kwestiom: https://www.metlife.com/diversity, a także na https://www.internationalwomensday.com/MetLife. Informacje o aktualnościach oraz działaniach związanych z Międzynarodowym Dniem Kobiet 2019 znajdują się pod #innovateforchange.

 

 

Również w Polsce priorytetem MetLife jest wspieranie działań zwiększających różnorodność
i wyrównujących szanse kobiet w biznesie. Dlatego przy okazji wprowadzania strategii Różnorodności i Współpracy w 2013 r. uruchomiono Klub Kobiet w Biznesie, który działa w ramach Global Women’s Network – społeczności kobiet w MetLife. Najważniejszym celem Global Women’s Network jest inicjowanie działań ukierunkowanych na zatrudnianie kobiet oraz określenie szans i zadań sprzyjających rozwojowi, które pozwolą stworzyć grupę przyszłych liderek.

 

 

– Dla firmy, która prowadzi działalność na całym świecie różnorodność – w kontekście płci, pochodzenia i wieku – jest siłą napędową rozwoju i osiągania sukcesów, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, doceniać i przedstawiać specyficzne punkty widzenia pracowników, klientów i partnerów biznesowych – powiedziała Anna Gołąb-Jarosz, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w MetLife.

 

źródło: Metlife