Z całą pewnością Autocasco to ubezpieczenie, które w prosty sposób możemy dostosować do swoich potrzeb. Szczególnie, że na rynku znajdziemy wiele ofert tego typu produktów. Jakie korzyści niesie ubezpieczenie AC? Czy naprawa samochodu na naszych warunkach jest możliwa? 

Zakres ubezpieczenia Autocasco 

Polisy Autocasco zapewniają nam ochronę przed kosztami związanymi z naprawą naszego auta, nawet, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji czy wypadku. AC zadziała również, jeśli nasz samochód zostanie uszkodzony przez gradobicie czy też intensywne opady deszczu, ale też jeśli przez nieuwagę wjedziemy w przydrożne drzewo lub w czyjeś ogrodzenie. Polisa obejmuje ochroną także szkody wyrządzone przez zwierzęta np. gdy kuny przegryzą nam instalację elektryczną. Autocasco będzie przydatne także, gdy sprawca kolizji ucieknie z miejsca wypadku i jego dane będą dopiero ustalane przez policję. Polisa tego typu stanowi zabezpieczenie, jeśli ktoś próbował włamać się do naszego samochodu lub włamał się i ukradł jego wyposażenie albo części. 

Należy zwrócić uwagę na to, że dostępne na rynku oferty różnią się między sobą zakresem ochrony. Jednak, co istotne, możemy wyróżnić dwa rodzaje takich polis – umowy, które chronią od zdarzeń ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz ubezpieczenia, które chronią od wszystkich możliwych ryzyk ( z wyłączeniem ściśle określonych sytuacji). 

Jak wygląda likwidacja szkody z ubezpieczenia AC? 

Duża część szkód z polis Autocasco jest likwidowana bezgotówkowo. Co to oznacza? Po uzgodnieniach z ubezpieczycielem odstawiamy uszkodzony samochód do warsztatu, gdzie zostaje naprawiany i odbieramy go po naprawie. Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy. Zdarza się, że ubezpieczyciele proponują nam odstawienie samochodu do rekomendowanej sieci warsztatów. Rozwiązanie to znacznie ułatwia likwidację szkody, bowiem kontakt pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem jest wówczas bardzo skuteczny. Warsztaty rekomendowane mają możliwość realizacji wycen kosztów naprawy uszkodzonych samochodów, ponieważ zatrudniają rzeczoznawców. Po ustaleniu pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem kosztów naprawy samochodu, następuje pomiędzy nimi rozliczenie za naprawę i pojazd taki jest naprawiany. 

Szkody z AC możemy także likwidować na podstawie wyceny wartości szkody zrealizowanej przez ubezpieczyciela. Wówczas wartość szkody jest wyliczana w oparciu o wycenę wartości części zamiennych i robocizny, jakie pozwalają na przywrócenie pojazdowi stanu sprzed szkody. Taka wycena może powstać w oparciu o dedykowane do tego aplikacje i informacje o stawce za robociznę, a także o ustalenia rzeczoznawcy. W jednym i drugim przypadku podstawową informacją do wyceny wartości szkody jest dokładna dokumentacja fotograficzna uszkodzonego samochodu. Obok wyceny ważne jest znalezienie warsztatu, który naprawi nasz pojazd. I to zgodnie z zakresem kosztów wynikających z wyliczenia wartości szkody. Z takim warsztatem również możemy rozliczyć się bezgotówkowo ( jeśli upoważnimy go do odbioru odszkodowania). 

Jak dostosować ubezpieczenie AC do swoich potrzeb? 

Ubezpieczenie AC możemy zawrzeć w taki sposób, by w pełni spełniało nasze oczekiwania. Pamiętajmy przy tym, że ustalenie indywidualnego zakresu ubezpieczenia jest szczególnie istotne przy wypłacie odszkodowania lub przy naprawie uszkodzonego pojazdu. Przydatnym rozwiązaniem jest wykupienie ochrony przed zwyżką po szkodzie. Zakup tej opcji przed szkodą powoduje, że pomimo zgłoszenia jednego zdarzania, nadal będziemy traktowani przez swojego ubezpieczyciela jako klient bezszkodowy. Zawierając umowę AC możemy również ustalić, że ewentualne szkody będą likwidowane z użyciem oryginalnych części zamiennych. Autocasco może także zawierać opcję gwarantującą naprawę uszkodzonego pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi. Rozwiązanie to powoduje, że łatwiej nam wybrać warsztat, a tym samym sprawniej możemy naprawić samochód. 

Jak wiadomo przy likwidacji szkody z AC ogromne znaczenie ma suma ubezpieczenia samochodu. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że przy zawieraniu polisy, możemy wybrać opcję, która nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia po szkodzie. Nie każdy bowiem wie, że po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia na umowie Autocasco ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaty. W praktyce oznacza to, że przy kolejnej szkodzie mogłoby dojść do wyczerpania sumy ubezpieczenia. Wspomniane rozwiązanie zabezpiecza przed wspomnianą sytuacją – nie musimy po szkodzie doubezpieczać naszego pojazdu, aby suma ubezpieczenia równała się jego wartości. 

Przy zakupie ubezpieczenia możemy także wybrać opcję znoszącą pomniejszenia w wypłacie odszkodowania. Takie pomniejszenia związane są z amortyzacją wartości części, po tym, jak samochód jest już eksploatowany kilka lat i nastąpiło ich częściowe zużycie oraz są związane z udziałem własnym w szkodzie, czyli założoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia kwotą pomniejszenia wypłacanego odszkodowania. Zniesienie pomniejszeń sprawia, że przy naprawie samochodu po wypadku lub kolizji nie musimy ponosić dodatkowych kosztów jego naprawy, ponieważ cały koszt zawiera się w wypłaconym odszkodowaniu. 

W przypadku nowych samochodów mamy możliwość ubezpieczenia pojazdu z zachowaniem gwarantowanej sumy ubezpieczenia, obowiązującej przez trzy lata. Gwarantowana suma ubezpieczenia stanowi wartość naszego samochodu z faktury jego zakupu. Dzięki temu po utracie samochodu po szkodzie całkowitej lub po kradzieży, możemy za wypłacone odszkodowanie nabyć nowy pojazd, ponieważ otrzymamy odszkodowanie w takiej wysokości, jak jego cena zakupu. 

Źródło: WARTA