Kary za brak ubezpieczenia OC są bardzo wysokie. Wykrycie braku posiadania ubezpieczenia może nastąpić podczas kontroli lub w CEPiK-u, czyli centralnej ewidencji pojazdów i kierowców.

Czy polisa komunikacyjna OC jest w Polsce obowiązkowa?

Według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli, posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek został wprowadzony, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogły uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę. Przyczyną wprowadzenia obowiązku ubezpieczeń jest ilość wypadków, jaka każdego dnia następuje na polskich drogach. W przypadku wypadków śmiertelnych, wysokość odszkodowania często przekraczała możliwości finansowe sprawcy. Kwota zadośćuczynienia, jaką należy zapłacić rodzinie poszkodowanego może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Z pomocą przychodzi zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.