W tym tygodniu rozmawiamy z przedstawicielem firmy Wiener na temat ubezpieczenia domów. Na nasze pytania odpowiada Pani Agnieszka Włodarska-Poloczek. Co warto wiedzieć, by zapewnić sobie najlepszy rodzaj ochrony?

Zacznijmy może od tego czym jest ubezpieczenie domu i co można objąć ochroną w ramach standardowej umowy.

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Ubezpieczenie domu i mieszkań w Wiener to nowoczesne, kompleksowe ubezpieczenie, które odpowiada na potrzeby całej rodziny, w którym różne rodzaje ochrony ubezpieczeniowej zebrane są w jednym miejscu. Ubezpieczenie składa się z czterech filarów.

Pierwszy z nich to dom i cały dobytek, który często gromadzony latami. Wiener wypłaci odszkodowanie za szkody, których doznało nasze mienie np. meble, urządzenia domowe, sprzęt sportowy czy instrumenty muzyczne. Przygotowaliśmy elastyczną ofertę ubezpieczenia mienia dla osób posiadających dom, jak również do tych, którzy dopiero są w trakcie budowy.

Kolejny to assistance czyli pomoc specjalistów w razie awarii – Wiener zorganizuje i zapłaci za pomoc fachowca w razie awarii sprzętu domowego czy komputera lub pomoże w razie wypadku, a także jeśli dojdzie do włamania na konto w mediach społecznościowych lub do skrzynki mailowej.

Trzeci filar to zdrowie całej rodziny. Wiener pomoże w razie nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania oraz umożliwi konsultacje medyczne z ekspertami z ośrodków medycznych na całym świecie, a w razie ukąszenia przez kleszcza – zorganizuje badania w kierunku boreliozy i zapłaci za jej leczenie antybiotykami.

Ostatni – czwarty filar to OC w życiu prywatnym i ochrona prawna. Wiener zapewnia ochronę przed konsekwencjami finansowymi zdarzeń spowodowanych przez domowników w ramach OC w życiu prywatnym, a także opłaci koszty obrony sądowej.

Nie każdy posiadacz ubezpieczenia domu zdaje sobie sprawę z tego, że ich polisa może zapewniać szereg usług w ramach assistance. Na jaką pomoc mogą liczyć klienci w ramach tego typu produktów?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Dokładnie, polisy oferowane na rynku mogą zapewnić klientom szereg dodatkowych produktów, które pozwolą kompleksowo chronić nie tylko ich materialny dobytek, ale również zdrowie czy życie. Pakiet 4 KĄTY, który swoją nazwą nawiązuje wprost do ubezpieczenia mieszkaniowego, ale obejmuje też inne ważne obszary: ubezpieczenia osobowe (ubezpieczenie zdrowia), OC i ochrony prawnej (wypłata odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie) oraz assistance, czyli wsparcie w ramach pierwszej pomocy w następstwie wypadków, które miały miejsce zarówno w domu, jak i np. na wycieczce rowerowej z najbliższymi.

Ubezpieczenie w OC w życiu prywatnym dostępne jest z sumą gwarancyjną aż do 1 mln zł bez zgody centrali, klient może zawrzeć także wtedy, jeśli nie ubezpiecza majątku. OC w życiu prywatnym domyślnie obowiązuje na terenie Europy, ale można je rozszerzyć na cały świat (z wyjątkiem USA i Kanady).

Warto wskazać na to, że w ramach Pakietu 4 KĄTY oferujemy pomoc informatyczną i w cyberprzestrzeni. Wspieramy naszych klientów np. w przypadku włamania na konto w mediach społecznościowych i w razie awarii sprzętu RTV, AGD i PC. Weźmiemy też odpowiedzialność za szkody związane z użyciem broni palnej czy z pilotowaniem dronów.

Nowy pakiet to również ubezpieczeniu systemów słonecznych bez limitu kWp, a w ramach ubezpieczenia znajdzie się zwrot kosztu czyszczenia powierzchni systemów słonecznych zanieczyszczonych w wyniku pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, wiatru lub aktu terroru, gdy wydajność systemu spadła minimum o 20%.

W razie spowodowania szkód, ubezpieczony może także skorzystać z ochrony prawnej oraz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Na rynku możemy znaleźć wiele ofert, czy zatem mają Państwo jakieś wskazówki dla osób szukających ubezpieczenia domu? Czym się kierować przy wyborze polisy i na co zwracać szczególną uwagę?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Radzimy, aby dobrze przeczytać informacje na temat elementów składowych danego pakietu ubezpieczenia i tak dobrać ofertę, by najlepiej odpowiadała naszym potrzebom. Ze względu na pandemię dla wielu osób dom stał się miejscem pracy i nauki, więc zaczęliśmy również zwracać znacznie większą uwagę na stan naszego zdrowia. Do tego trendu dopasowaliśmy również ofertę, kładąc duży nacisk na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku którego pokrywany koszt leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz rehabilitacji, a także konsultacje telemedyczne lekarza rodzinnego i pediatry.

Czy jest coś co wyróżnia ofertę Wiener?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Pakiet 4 KĄTY to wszechstronna ochrona, która sprawia, że nasi klienci mogą otrzymać ofertę prawdziwie spersonalizowaną i dopasowaną do ich potrzeb. Warto wskazać m.in. na możliwość uzyskania eksperckiej opinii medycznej na całym świecie czy ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego (również od kradzieży) oraz assitance UTO. Ponadto Wiener oferuje możliwość ubezpieczenia budynków w trakcie budowy..