Odpowiedzialność deliktowa – jeden z dwóch „reżimów” odpowiedzialności cywilnej. W przypadku odpowiedzialności deliktowej sprawca jest zobowiązany do naprawy szkód wyrządzonych osobie poszkodowanej. Odpowiedzialność deliktowa odróżnia się od kontraktowej tym, że nawet jeśli szkoda nastąpiła nie z naszej winy, ale w wyniku naszych działań, jesteśmy odpowiedzialni za jej naprawę. Fundamentalnym przepisem dla tego reżimu jest art. 415: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Mało ma on jednak wspólnego z dzisiejszym postrzeganiem odpowiedzialności deliktowej. Dodatkowe wyjątki i szczegóły regulują także inne przepisy prawne. Odpowiedzialność deliktową regulują również przepisy prawa zobowiązań zawarte w artykułach 353-404 w Kodeksie cywilnym.