INTER wprowadza nową wersję ubezpieczenia na życie INTER MEDYK Life, które jest dedykowane pracownikom branży medycznej. W związku z panującą epidemią koronawirusa pracownicy służby zdrowia są szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia, dlatego zakres ochrony został dostosowany jest do ich potrzeb. Polisa łączy w sobie funkcjonalności ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy.

Medycy w grupie podwyższonego ryzyka

Branża medyczna od lat zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby wypadków przy pracy. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku w sektorze ,,Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” wypadek przy pracy miało 9 027 osób, to o 169 więcej niż w 2018 roku a średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł w tym okresie ponad 26,6 dnia. Obecna sytuacja, która związana jest z epidemią wirusa SARS ‑CoV‑ 2 sprawia, że medycy znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Co tylko potęguje ryzyko związane z wykonywaną pracą. Jak wiemy zdarzają się zakażenia personelu medycznego COVID-19, a także ofiary śmiertelne wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych.

INTER Medyk Life – ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty przychodu wskutek niezdolności do pracy

Nowa wersja ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life została przygotowana z myślą o szczególnych potrzebach osób pracujących w branży medycznej. Środki z polisy uruchamiane są m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w związku z poddaniem się operacji, pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby (47 jednostek chorobowych m.in. nowotwór, udar) oraz w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej nie jest możliwie powodu choroby lub wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sytuacje związane z pobytem w szpitalu lub śmierci w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Gdy osoba ubezpieczona będzie niezdolna do pracy na skutek wypadku lub choroby ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewni jej dodatkowe środki finansowe (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok).

Pakiet ryzyk medycznych

Co ważne ubezpieczenie zawiera dedykowany pakiet ryzyk medycznych związanych ściśle z wykonywaniem zawodu medycznego tj. trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, poważne zachorowania związane z zarażeniem się wirusem HIV, czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, a także przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi. Ubezpieczeniem objęte są także zdarzenia związane z „wtórnym zespołem stresu pourazowego” oraz trwałym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku agresji pacjenta, a także urazy kręgosłupa powstałe w następstwie wykonywanej pracy.

– Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie? Nasza codzienność może się nagle zmienić z wielu powodów. Choroba lub wypadek mogą pozbawić nas możliwości wykonywania pracy, a tym samym narazić nas i naszych bliskich na niestabilność finansową. W takiej sytuacji polisa INTER Medyk Life może okazać się silną tarczą, która pomoże w dochodzeniu do zdrowia w komfortowych finansowo warunkach. To także bezpieczeństwo najbliższych na wypadek naszej śmieci, które pozwoli na spłatę posiadanych kredytów, pożyczek, ułatwi start w dorosłe życie naszym dzieciom, gdy nas zabraknie; zagwarantuje środki pieniężne, gdy ze względów zdrowotnych nie możemy pracować, pokryje koszty leczenia oraz  rehabilitacji. INTER Medyk Life to polisa, która nie tylko uwzględnia potrzeby środowiska medycznego, ale też zabezpiecza ich rodziny. Pakiet INTER Medyk Life oferujemy w 7 różnych wariantach różniących się wysokością świadczeń, które maksymalnie mogą wynieść nawet 1.000.000 zł. To, co wyróżnia INTER Medyk Life na rynku, to możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk medycznych, które chronią przed tym, co może przydarzyć się w specyficznych warunkach pracy i które obejmują najczęściej występujące problemy zdrowotne w branży medycznej. Warto podkreślić, że każdy wariant polisy obejmuje ryzyko związane z zakażeniem SARS-CoV-2 – środki zostaną uruchomione w przypadku utraty przychodu wskutek niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu czy śmierci w wyniku COVID–19  – mówi Anna Antonowicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie, Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie INTER Medyk Life?

Polisa InterMedyk Life przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w branży medycznej, które w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeni miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69 roku życia. Ubezpieczenie zostało opracowane z myślą o potrzebach pracowników medycznych lekarzach, pielęgniarkach, położnych, lekarzach dentystach, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach a także innych osobach wykonujących zawody medyczne lub pracujących w służbie zdrowia. Ubezpieczenie pakietowe może być zawarte w formie indywidualnej lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Co ważne, by przystąpić do umowy nie są konieczne dodatkowe badania lekarskie. Zgodnie z procedurą należy wypełnić jedynie wniosek oraz skrócona ankietę medyczną.

Ubezpieczenie w nowej odsłonie dostępne jest w sprzedaży od 26.05.2020r.

Źródło: INTER Ubezpieczenia