Rolą ubezpieczeń jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą nas spotkać zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, jak i w ruchu drogowym. Jednym z takich ubezpieczeń jest NNW.  Od czego chroni tego typu produkt ubezpieczeniowy? Czy warto wykupić polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym? A może wystarczy NNW komunikacyjne?

Produkt ubezpieczeniowy NNW

Chęć wykupienia polisy ubezpieczeniowej najczęściej wiąże się z obawą przed finansowymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, które każdego dnia mogą nam się przydarzyć. A konsekwencjami tego typu sytuacji są zazwyczaj koszty leczenia, rehabilitacji, konsultacji lekarskich, specjalistycznych zabiegów, konieczności przekwalifikowania zawodowego, a niekiedy także trwała utrata zdolności do pracy. Dlatego w takich przypadkach z pomocą może nam przyjść ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Co ważne na rynku ubezpieczeń możemy znaleźć szereg rodzajów tego produktu, np. NNW w życiu prywatnym, NNW komunikacyjne czy NNW szkolne dla dziecka, ucznia i studenta. Co ważne zakres ubezpieczenia jest zazwyczaj tak szeroki, że gwarantuje nam ochronę w sytuacjach, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest całkiem duże. Z tego powodu wiele osób decyduje się na zakup tego dobrowolnego produktu ubezpieczeniowego.

Od czego chroni ubezpieczenie NNW?

Jak już wcześniej wspominaliśmy ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, skierowane jest przede wszystkim do tych osób, które chcą dodatkowo zabezpieczyć się na okoliczność nieprzewidzianego wypadku. Zaś przedmiotem ubezpieczenia są następstwa tego zdarzenia.

Bez wątpienia do najważniejszych atutów polisy NNW należy szeroki zakres ochrony oraz możliwość dopasowania jej do naszych indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie NNW, tak jak większość produktów ubezpieczeniowych, można wykupić w pakiecie podstawowym lub rozszerzyć go o dodatkowe klauzule. Zazwyczaj w pierwszym wariancie ubezpieczyciel udziela ochrony w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. A klauzul dodatkowych, o które możemy rozszerzyć zakres polisy NNW jest naprawdę dużo. Obejmują one między innymi nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa, którymi mogą być: zawał serca i udar mózgu, koszty leczenia i dzienne świadczenia szpitalne, koszty nabycia sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, koszty rehabilitacji, koszty przekwalifikowania zawodowego, bądź trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, świadczenia dodatkowe dla najbliższych w przypadku śmierci spowodowanej nagłym zdarzeniem. Co więcej niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak na przykład TUZ Ubezpieczenia oferują możliwość dobrania całkowicie zindywidualizowanego pakietu Assistance medycznego.

Kto może kupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Praktyka rynkowa pokazuje, że zazwyczaj ubezpieczyciele stawiają przed swoimi klientami pewne wymagania, by móc objąć ich skutecznie ochroną ubezpieczeniową. W przypadku NNW musimy pamiętać o kilku warunkach: 

  • ubezpieczenie może zostać zawarte z osobą, która w dniu podpisywania polisy nie ukończyła 70 roku życia, przy czym niektóre klauzule mogą obowiązywać inne warunki wiekowe,
  • ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać w wymiarze 24 – godzinnym, a więc przez całą dobę lub jedynie w drodze Ubezpieczonego z domu do pracy i z pracy do domu,
  • do Ubezpieczonego należy wybór sumy ubezpieczenia, aczkolwiek w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wypłacane jest w stosunku 1% sumy ubezpieczenia za 1% potwierdzonego, trwałego uszczerbku.

Czy warto mieć NNW komunikacyjne?

Ryzyko wystąpienia wypadku i konsekwencje z nim związane wzrastają np. podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Z tego powodu powstało NNW komunikacyjne (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), które skierowane jest do wszystkich tych osób, którym zależy na uzyskaniu wsparcia finansowego w zmaganiach z konsekwencjami wypadku komunikacyjnego.

W przypadku tego typu produktu również samodzielnie wybieramy wysokość sumy ubezpieczenia, która zazwyczaj uzależniona jest od wariantu ochrony ubezpieczeniowej (dla przykładu w TUZ TUW jest to zakres kwot od 10 000 zł do 100 000 zł). Dzięki temu możemy dostosować sumę ubezpieczenia do własnych potrzeb, które mogą wiązać się z naszym stylem jazdy czy ilością pokonywanych codziennie kilometrów.

Dostępne na rynku oferty ubezpieczenia NNW komunikacyjnego najczęściej umożliwiają wypłatę środków z polisy w momencie: 

  • wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek użytkowania pojazdu mechanicznego,
  • śmierci osoby ubezpieczonej poniesionej w wypadku komunikacyjnym.

Pamiętajmy też, że komunikacyjnym ubezpieczeniem NNW objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale także jego pasażerowie. Niestety w związku z tym, że produkt ten jest ubezpieczeniem dobrowolnym wielu posiadaczy pojazdów zastanawia się nas zasadnością posiadania takiej polisy. Jednak biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia wypadku w ruchu drogowym oraz konsekwencji, jakie może ze sobą nieść takie zdarzenie warto rozważyć różne warianty ubezpieczenia NNW.

Koszt takiej ochrony jest zazwyczaj niewielki i zależy przede wszystkim od wybranego wariantu. Jednak ze względu na dostępność różnych opcji, każdy z nas jest w stanie dopasować ofertę ubezpieczeniową do swoich aktualnych potrzeb.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia