Indeksacja ubezpieczeniowa używana jest głównie w odniesieniu do długookresowych i regularnych polis jako zabezpieczenie klienta przed pejoratywnymi skutkami inflacji. Sprawdź co i przed czym chroni zastosowanie indeksacji składki.

Co oznacza indeksacja składki?

Indeksacja składki to inaczej podwyższenie sumy ubezpieczenie. Najczęściej indeksację składki dokonuje się w rocznice odnowienia polisy. Mechanizm ten stosuje się głównie w ubezpieczeniach, gdzie składka opłacana jest regularnie. Zastosowanie indeksacji składki pozwala ochronić świadczenia przed utratą wartości wskutek inflacji. Indeksacje najczęściej stosuje się, gdy wzrost wynosi więcej niż 5 % od chwili ostatniej indeksacji. Normatywnie opłata ubezpieczeniowa zwiększana jest w oparciu o kryteria przyjęte w warunkach kontraktu.  Zazwyczaj podnosi się ją o wskaźnik wzrostu cen produktów i usług konsumenckich Głównego Urzędu Statystycznego za dwanaście miesięcy kalendarzowych, poprzedzających termin złożenia oferty indeksacji. Zaraz po akceptacji indeksacji ubezpieczony powinien dostać znowelizowaną polisę o zmiany z niej wynikające.