Open Life wprowadziło szereg zmian w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Ochrona w Grupie”, które skierowane jest do firm zatrudniających minimum 21 osób. Celem modyfikacji jest rozszerzenie zakresu ochrony oraz doprecyzowanie obszarów, w których zaobserwowano potrzebę dokładniejszego zabezpieczenia ubezpieczonych. 

Zmiany w grupowym ubezpieczeniu na życie 

Dominika Kmietowicz-Hankus, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeń Grupowych, która stworzyła nową wersję ubezpieczenia przedstawia „Ochronę w Grupie” jako kompleksowy produkt, podążający za rozwojem medycyny oraz ryzykami zdrowotnymi, z jakimi coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym. 

– W Open Life od kilku lat systematycznie rozwijamy grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników średnich i dużych firm. Zaufali nam zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje administracji samorządowej. To doświadczenie sprawia, iż wiemy czego rynek potrzebuje, jakie są oczekiwania, jakie nowe ryzyka pojawiają się m.in. w związku z rozwojem chorób cywilizacyjnych. Zaprezentowana aktualizacja ubezpieczenia jest wyjątkowo wszechstronnym produktem. „Ochrona w Grupie” to pewność i finansowe bezpieczeństwo pracodawców oraz pracowników – komentuje Piotr Twardokęs, wiceprezes zarządu Open Life TU Życie S.A. 

Nowe umowy dodatkowe 

W ramach zmian w produkcie wprowadzono trzy nowe ryzyka: 

  • alternatywę dla ubezpieczeń szkolnych NW w postaci ryzyka Trwałego Uszczerbku na zdrowiu Dziecka Ubezpieczonego w skutek NW, 
  • wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, 
  • ryzyko Nowotworu o niskim potencjale złośliwości. 

Warto zauważyć że trzecia z wymienionych umów dodatkowych dotyczy nowotworów in-situ oraz wczesnej postaci nowotworów, w której stan zaawansowania lub niski stopień złośliwości daje podstawy do dobrego rokowania. To dodatkowe ryzyko jest ubezpieczeniem dopełniającym do ubezpieczenia z tytułu wystąpienia Ciężkich chorób, gdzie ochroną objęty jest nowotwór złośliwy. Suma ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek wystąpienia u ubezpieczonego nowotworu o niskim potencjale złośliwości będzie wynosić do 30% sumy z tytułu Ciężkiej choroby Ubezpieczonego. 

Rozszerzenie zakresu produktu „Ochrona w Grupie” 

Kolejną istotną zmianą w produkcie „Ochronie w Grupie” jest rozszerzenie zakresu oraz zmiany w ubezpieczeniach na wypadek Ciężkich chorób Ubezpieczonego, Małżonka albo Partnera oraz Dziecka. I tak w przypadku ryzyka wystąpienia Ciężkich chorób Ubezpieczonego oraz Ciężkich chorób Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego ubezpieczyciel przygotował do wyboru 4 warianty ochrony, w tym wariant Maksymalny obejmujący 111 zdarzeń chorobowych. Wysokość wypłacanego świadczenia ma rozpiętość od 100% w przypadku najcięższych chorób lub stanu ciężkiego choroby do 10% w przypadku lżejszych schorzeń, samego rozpoznania choroby, bądź operacji przeprowadzonych metodami małoinwazyjnymi. Warto podkreślić, iż wprowadzenie metod operacyjnych małoinwazyjnych (tzw. przezskórnych) to podążanie Open Life za trendami współczesnej medycyny i zaproponowanie ochrony ubezpieczeniowej w tych obszarach, które dotychczas były wykluczone. Co więcej, katalog ciężkich chorób został rozszerzony m.in. o rozpoznanie choroby Parkinsona czy stwardnienia rozsianego, w przypadku których do tej pory ryzyko obejmowało jedynie ich stan ciężki. Nowością jest również rozpoznanie i stan ciężki stwardnienia zanikowego bocznego, przejście mikroudaru (czyli udaru niepowodującego trwałych deficytów neurologicznych), zespół jelita krótkiego, ciężkie zatrucie tlenkiem węgla, przewlekła i ciężka postać astmy (astma steroidoodporna), operacje aorty lub tętniaka tętnic mózgowych wykonana metodą małoinwazyjną, czyli bez otwarcia klatki piersiowej albo bez otwarcia czaszki. 

Natomiast w umowie ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Ciężkiej choroby Dziecka, ubezpieczyciel wprowadził 2 warianty ochrony do wyboru, w tym wariant Plus z 30 jednostkami chorobowymi. Warianty pozwalają na wypłatę 100% lub 50% Sumy ubezpieczenia w zależności od choroby. Nowościami w katalogu ciężkich chorób dziecka ubezpieczonego są wszczepienie implantu ślimakowego, poważny uraz głowy, nabyta przewlekła choroba serca i wiele innych. 

Jak możemy przeczytać, wdrożenie powyższych nowości jest początkiem planowanych przez Open Life prac w obszarze ubezpieczeń grupowych na życie mających na celu zapewnienie ubezpieczonym kompleksowej ochrony. 

Źródło: Open Life