emerytura

1 lipca zainaugurowane zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis internetowy ułatwiający pracodawcom zapisanie się i obsługę PPK. Poprzez serwis pierwsze firmy przystąpiły już do PPK w Compensie.

Już od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające ponad 250 pracowników mogą przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Compensa Życie, jako jeden z pierwszych oferentów umożliwiła łatwy i szybki zapis firmy do PPK, dzięki stronie internetowej https://naszeppk.compensa.pl. Skierowany do pracodawców serwis umożliwia pełną obsługę programu, m.in. szybki obieg dokumentów pomiędzy firmą a podmiotem zarządzającym PPK, generowanie raportów wpłat i uczestników, a także proste przekazywanie wpłat do PPK. Strona ułatwia także transfer oszczędności nowego pracownika do PPK w firmie.

Oferujemy firmom Pracownicze Plany Kapitałowe, wraz z wysokiej klasy narzędziami obsługowymi. Wierzę, że nasz serwis internetowy maksymalnie odciąży firmy w obowiązkach związanych z obsługą programu. Pierwsze zapisy do programu zaledwie kilkanaście godzin po jego inauguracji są dla nas bardzo pozytywnym prognostykiem na kolejne miesiące i lata działania PPK. Jednocześnie potwierdzają one wysoką konkurencyjności oferty Compensy Życie na rynku – komentuje Konrad Kluska, Członek Zarządu Compensy Życie odpowiedzialny za obszar PPK w firmie.

Oferta PPK Compensy poza rozbudowanymi narzędziami, odciążającymi pracodawcę w obowiązkach związanych z obsługą programu, jest również bardzo atrakcyjna dla pracownika. Obok nadrzędnej części oszczędnościowej, uczestnicy programu otrzymują również ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz ciężkiego inwalidztwa w wyniku wypadku z sumą ubezpieczenia do 100 000 zł. Koszty udzielonej ochrony sfinansowane zostaną w ramach opłaty pobieranej za zarządzanie, dzięki czemu rachunki uczestników programów nie zostaną obciążone żadną dodatkową opłatą.

 Informacja prasowa: www.compensa.pl