Ubezpieczenie OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek. Na terenie RP jest ono obowiązkowe.  Za jego brak grożą wysokie kary finansowe.

Usłyszałem ostatnio, że ubezpieczenie OC w każdym TU jest takie samo więc przy zakupie polisy powinno się przede wszystkim kierować ceną. Czy to prawda?

OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym przez ustawę, dlatego Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie taki sam zakres ochrony. Warto jednak zwrócić uwagę na ryzyka, które dodatkowo są oferowane w cenie OC (np. Zielona Karta, Assistance, BLS).

Jednak w sytuacji, w której nie jesteśmy zainteresowani dodatkową ochroną przy wyborze polisy OC warto kierować się ceną, bo produkt najtańszy zazwyczaj jest najlepszy. W takim razie, gdzie szukać najtańszego ubezpieczenia OC?