Co to są ruchomości domowe?

Definicja stałych elementów i ruchomości domowych musi być każdorazowo określona przez Ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Najczęściej stałe elementy są określane jako zamontowane na stałe/wbudowane elementy stanowiące wyposażenie wnętrza naszego lokalu czy budynku. Ruchomości domowe stanowi mienie, które nie jest trwale związane z naszym lokalem. D

Do ruchomości domowych możemy zaliczyć w szczególności :

a) meble, które nie są wbudowany na stałe,

b) sprzęt gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że nie jest przeznaczony do obudowania w meblach zamontowanych na stałe,

c) odzież i przedmiotu użytku osobistego,

d) sprzęt audiowizualny,

e) gotówka,

f) mienie wypożyczone,

g) wózki dziecięce, inwalidzkie czy rowery.

Pamiętajmy, aby przed zawarciem ubezpieczenia zweryfikować zakres ubezpieczenia i znaczenie definicji w OWU. Zawsze możemy poprosić o pomoc swojego Agenta, który wytłumaczy znaczenie zapisów zawartych w OWU.