OC – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, na mocy którego ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć szkody wywołane przez osobę ubezpieczoną lub osoby, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe i musi jest posiadać każdy zarejestrowany pojazd. OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, gdy to on jest sprawcą zdarzenia drogowego. Odszkodowanie będzie wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania tylko do wartości sumy gwarancyjnej. Brak OC często skutkuje nałożeniem wysokiej kary pieniężnej.

W niektórych przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe może domagać się od osoby ubezpieczającej zwrotu świadczenia wypłaconego osobie trzeciej. Jest to tzw. regres ubezpieczeniowy.