W ponad 1,5 tys. placówek Poczty Polskiej dostępne już są Agro Ubezpieczenia – produkty ochronne dla rolników przygotowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).
 

Agro Ubezpieczenia zapewniają kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin

 
Dostępne są m.in. dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt, obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i OC rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych.
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wyjaśnia: „ Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków”.
 

Co najczęściej ubezpieczają rolnicy?

 
Zbigniew Pusz, prezes PTUW, wskazał, że rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88%). 40% rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12% rolników ubezpiecza swoje uprawy, a tylko 5-8% żywy inwentarz.

 

Ubezpieczenia rolnicze są już dostępne w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych na terenie całego kraju

 
Liczba ta sukcesywnie będzie rosnąć, by docelowo zapewnić dystrybucję polis za pośrednictwem wszystkich placówek. Rolnicy mogą także ubezpieczać się w 280 placówkach terenowych KRUS oraz poprzez sieć 500 agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych.
Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski zapewnia: „Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie . Podkreślił, że potencjał grupy to 7,3 tys. placówek, w tym 4,7 tys. oferujących produkty bankowe i ubezpieczeniowe, 19 tys. osób obsługi oraz 23 tys. mobilnych listonoszy”.
 

Zakres ochrony ubezpieczenia upraw

 
Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmuje ryzyko obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych.  A także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna. Adam Sekściński, prezes KRUS i członek zarządu FSUSR: „ Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Dlatego naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw.
 

Współpraca z Pocztowym TUW znacznie zwiększy dostępność ubezpieczeń rolniczych

 
„Nasza oferta ubezpieczeniowa jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku. Budowa rentownego portfela ubezpieczeń rolniczych zabezpieczy rolników przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym”– tłumaczył prezes PTUW.
 
Przedmiotem Agro Ubezpieczeń w zakresie upraw są plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu. W zakresie ochrony są też ziemniaki i buraki cukrowe, a także warzywa gruntowe, owoce, rośliny strączkowe oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek. Ochroną objęte są też zwierzęta gospodarskie.
 
 
W tym roku poziom państwowych dopłat do składki w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych będzie wynosił do 65% ich wartości
 
 
Na dopłaty zarezerwowano 917 mln zł – ponad 4,5 razy więcej niż w 2016 r. (200 mln), a ministerstwo podpisało umowy na sprzedaż tego typu polis z pięcioma towarzystwami ubezpieczeń (poprzednio z trzema). Umowy z MRiRW podpisali trzej ubezpieczyciele: PZU SA, TUW „TUW” i Concordia Polska TUW. „Nowymi twarzami” w gronie zakładów uprawnionych do sprzedaży dotowanych polis są InterRisk i Pocztowe TUW.
 
 
Źródło: www.poczta-polska.pl  www.gu.com.pl