Niezależnie od tego czy dopiero planujemy zakup samochodu czy też już go posiadamy powinniśmy znać kilka podstawowych informacji o polisie OC. W jakim zakresie chroni tego typu produkt i co grozi za brak ubezpieczenia OC? 

Polisa OC – w jakim zakresie chroni? 

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że komunikacyjne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego jest w naszym kraju obowiązkowe. W praktyce oznacza to, że każdy zarejestrowany samochód musi posiadać taką polisę a jej brak powoduje, że właściciel pojazdu nie jest chroniony przed finansowymi skutkami wyrządzonych przez siebie szkód. W zakresie szkód majątkowych suma gwarancyjna przy jednym zdarzeniu, do jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę poszkodowanym odszkodowania, wynosi obecnie ponad jeden milion euro. Z kolei dla szkód osobowych suma ta jest znacznie wyższa i wynosi ponad pięć milionów euro. Różnica pomiędzy zakresem ochrony dla szkód majątkowych i osobowych nie jest przypadkowa, bowiem te drugie niosą ze sobą większe koszty. Wynika to z wysokich kosztów wypłaty dla samych poszkodowanych, ale także z możliwych jeszcze większych kosztów szkód w przypadku śmierci poszkodowanego i konieczności wypłaty odszkodowania jego najbliższym. 

Co grozi za brak polisy OC? 

Brak ważnej polisy OC niesie ze sobą poważne konsekwencje. Pomimo tego, że w razie szkody wyrządzonej przez nieubezpieczony pojazd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu to później instytucja ta zwróci się do sprawcy o zwrot wypłaconych środków. A koszt naprawy pojazdu po stłuczce może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Co więcej, w przypadku poważniejszego zdarzenia drogowego koszt bez problemu wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. A w razie obrażeń osobowych koszt wypłaty takich szkód może być jeszcze większy niż w przypadku uszkodzenia tylko pojazdu poszkodowanego. Brak polisy OC to także możliwość nałożenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary finansowej. Opłata ta jest niezależna od kosztów związanych ze zwrotem wypłaconych przez ten urząd szkód więc nawet jeśli w czasie, w którym nie posiadaliśmy polisy nie wyrządziliśmy szkody, to i tak możemy otrzymać wspomnianą karę. 

Ubezpieczenie OC – kiedy pojazd musi mieć polisę? 

Jak już wspominaliśmy każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać komunikacyjne ubezpieczenie OC. I nie ma tu znaczenia czy jest przez nas użytkowany, czy też stoi nieużywany w garażu. Już w dniu, w którym nabywamy pojazd, musi zostać on objęty ochroną. Jeżeli kupujemy pojazd od jego dotychczasowego właściciela, musi on nam przekazać jego polisę OC. Jeśli pojazd nie jest ubezpieczony, wówczas musimy go natychmiast ubezpieczyć. Podobnie wygląda to, jeśli kupujemy pojazd z komisu samochodowego. Pojazdy sprzedawane przez komisy mogą być objęte polisami OC krótkoterminowymi lub zwykłymi polisami zawartymi na okres jednego roku. Nabywając nowy pojazd z salonu, także musimy zwrócić uwagę na to, by tego samego dnia, którego został on zarejestrowany, został objęty ubezpieczeniem OC. 

Istotną kwestią jest także to, że na mocy obowiązujących przepisów polisa OC  może wznowić się automatycznie na kolejny okres polisowy. Dzieje się tak, jeśli nie złożyliśmy wypowiedzenia umowy a polisa była w pełni opłacona, a dodatkowo ubezpieczyciel nie odnotował na niej zmiany właściciela. Jednak taka prolongata dotyczy tylko samej polisy OC bez możliwości automatycznego wznowienia dodatkowych ubezpieczeń, takich jak Autocasco, Assistance lub NNW. Dlatego, jeśli chcemy mieć w pełni ubezpieczony pojazd, powinniśmy zadbać o jego właściwą ochronę jeszcze przed końcem obecnie posiadanej polisy. 

Źródło: WARTA