Korzystanie z pomocy medycznej i badań diagnostycznych w każdym zakątku Polski, telekonsultacje i wsparcie w razie wypadków drogowych, a także możliwość włączenia do ubezpieczenia członków rodziny – to korzyści dla ubezpieczonych w TU Zdrowie doceniane zarówno na co dzień, jak i w czasie wakacji czy wyjazdów służbowych. Polisa zdrowotna TU Zdrowie w wariantach VIP gwarantuje pokrycie kosztów leczenia także podczas wyjazdów zagranicznych na całym świecie. 

Polisa TU Zdrowie daje możliwość skorzystania z dowolnej placówki medycznej w przypadku nagłych zachorowań lub wypadków w trakcie wyjazdu wypoczynkowego czy służbowego. Wystarczy zgłosić taką potrzebę poprzez Panel Ubezpieczonego lub infolinię TU Zdrowie i czekać na wskazanie miejsca i terminu wizyty.  

– Zgodnie ze standardami dostępności oczekiwanie na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia, a do lekarza specjalisty 3 dni robocze. Jeśli konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, nie trzeba czekać na powrót do miejsca zamieszkania, ale można je zrobić nieopodal miejsca wypoczynku czy delegacji służbowej. Osoby posiadające w swoim ubezpieczeniu opcję nielimitowanych wizyt domowych mogą również wezwać lekarza do domu albo hotelu w przypadku ostrych infekcji, wysokiej gorączki czy zaostrzenia dolegliwości przewlekłych –zapewnia Teresa Domańska, Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego TU Zdrowie. 

Bezpłatna wizyta lub zwrot kosztów 

Posiadacze polisy zdrowotnej mogą zrealizować usługę medyczną w placówce współpracującej z TU Zdrowie i wówczas nie ponoszą kosztów wizyty czy badania. Jeśli jednak zdecydują się na znalezienie lekarza na własną rękę, TU Zdrowie zapewni refundację kosztów świadczenia medycznego. Jest ona uzależniona od warunków umowy i może wynosić nawet 100% wartości zrealizowanych usług. Co ważne, ubezpieczony nie musi wcześniej informować TU Zdrowie o chęci skorzystania z refundacji. Wystarczy, że wypełni elektroniczny wniosek i poprzez stronę lub aplikację dołączy skan albo zdjęcie rachunku. TU Zdrowie dokona wówczas refundacji, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.  

W razie wypadku drogowego 

Polisa TU Zdrowie gwarantuje również pomoc ubezpieczonym w ramach programu zdrowotnego „Leczenie po Wypadku Drogowym”. Ubezpieczony (kierowca, pasażer, pieszy), który uległ wypadkowi, po otrzymaniu niezbędnej pomocy doraźnej lub pomocy w ramach ratownictwa medycznego oraz zakończeniu ewentualnej hospitalizacji, otrzymuje wsparcie Konsultanta Medycznego TU Zdrowie oraz koordynację procesu leczenia powikłań w związku z urazem spowodowanym wypadkiem drogowym. Konsultant Medyczny „prowadzi za rękę” ubezpieczonego, umawia konsultacje u najlepszych specjalistów, a także wskazuje czas i miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych. 

Wsparcie w trudnych sytuacjach 

Podczas podróży prywatnych, ale także wyjazdów służbowych przydatna może być opcja „Pomocy w Chorobie”, która zawiera usługi assistance w przypadku nagłych zachorowań. Ubezpieczony może otrzymać pomoc pielęgniarki po hospitalizacji, transport medyczny do i ze szpitala lub placówki medycznej, dostarczenie leków lub organizację procesu rehabilitacyjnego. Może także uzyskać pomoc w wypożyczeniu lub zakupie sprzętu rehabilitacyjnego wraz z jego transportem.  

Centrum operacyjne pomoże w zorganizowaniu opieki medycznej, ale także w uzasadnionych przypadkach zapewni transport do placówki medycznej. Warunki ubezpieczenia określają limity wartości świadczeń w odniesieniu do poszczególnych grup usług. O opcję „Pomocy w Chorobie” na terytorium Polski można rozszerzyć zakres ubezpieczenia we wszystkich wariantach, natomiast ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – dostępne jest już od zakresu C oraz w wariantach VIP. 

Koszty leczenia za granicą 

Koszty leczenia za granicą są integralną częścią polisy TU Zdrowie w wariantach VIP. Polisa została przygotowana z myślą o osobach często podróżujących w różne zakątki świata, m.in. członkach zarządów firm czy kadry menadżerskiej, których obowiązki służbowe wymagają podróży za granicę.  

– Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy całego okresu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej co oznacza, że ubezpieczony nie musi przed każdym wyjazdem kupować dodatkowej polisy. Umowa ubezpieczeniowa nie ogranicza liczby wyjazdów, a jedynie czas jednorazowego pobytu do 180 dni mówi Teresa Domańska. 

Brak ograniczeń terytorialnych to kolejna zaleta polisy, zwłaszcza dla osób, które podróżują do różnych krajów. Podczas gdy większość polis dostępnych na rynku wyłącza ze standardowego ubezpieczenia m.in. USA i Kanadę ze względu na wysokie koszty leczenia w tych krajach, TU Zdrowie nie tylko gwarantuje jej działanie, ale oferuje wysokie sumy ubezpieczenia. 

– Co ważne, polisa dotyczy także szkód powstałych podczas uprawiania sportów rekreacyjnych, na przykład narciarstwa biegowego i zjazdowego, nurkowania, golfa czy windsurfingu. Warunki ubezpieczenia dokładnie określają, jakiego typu sporty rekreacyjne są objęte ochroną ubezpieczeniowądodaje Teresa Domańska.  

Ubezpieczenie „W podróży zagranicznej” pokrywa koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku powstałych za granicą, a także inne koszty, do których poniesienia zobowiązana będzie rodzina lub sam ubezpieczony, jak na przykład: koszty wyżywienia i pobytu podczas rekonwalescencji, czy koszty dojazdu i pobytu członków rodziny w razie hospitalizacji. Ubezpieczony ma także zapewnioną pomoc tłumacza, kierowcy zastępczego i pomocy domowej.   

Każdy z posiadaczy polisy w wariancie VIP może włączyć do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy mają wówczas zapewniony taki sam zakres ubezpieczenia.