Uprawianie sportów związane jest z podwyższonym ryzykiem doznania urazu, trwałego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Z tego względu, fakt uprawiania sportów ekstremalnych ma znaczenie i należy zgłosić go, składając wniosek o ubezpieczenie turystyczne.

Co to są sporty ekstremalne i podwyższonego ryzyka w ubezpieczeniach turystycznych?

Większość firm ubezpieczeniowych, do sportów ekstremalnych zalicza wszelkie dyscypliny sportowe, uprawiane poza szlakami czy terenami do tego przeznaczonymi, których uprawianie wymaga specjalistycznych umiejętności oraz działania w warunkach dużego ryzyka. Są to w szczególności: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, jazda na skuterach wodnych, wspinaczka wysokogórska, skoki narciarskie itp.

Sporty wysokiego ryzyka natomiast to sporty takie jak: narciarstwo, snowboard,jazda konno, polo, myślistwo, nurkowanie, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne. Może się zdarzyć, że agencje ubezpieczeniowe do takich osób zaliczą również turystów podróżujących do buszu, na bieguny, w dżungle i tereny lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. Należy szczegółowo zapoznać się z warunkami wykupionej polisy turystycznej.