Leasingobiorca(Korzystający) – jest to przedsiębiorca, który na podstawie umowy leasingu jest uprawniony do korzystania z przedmiotu leasingu.

Warunki korzystania z przedmiotu leasingu szczegółowo określa indywidualna umowa leasingu.

Jednym z warunków określanych w umowie leasingu jest kwestia ubezpieczenia, która zależy od indywidualnych negocjacji Leasingobiorcy z Leasingodawcą.