Wiele osób często pozwala kierować swoim samochodem partnerowi lub partnerce, dzieciom czy znajomym. Taka forma użyczenia pojazdu jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Ale jak pożyczenie samochodu wpływa na ubezpieczenie OC? Kto w razie wypadku będzie odpowiadał za szkodę?

Wpływ umowy użyczenia samochodu na ubezpieczenie OC

Do użyczenia auta dochodzi w momencie, gdy ktoś przez pewien czas bezpłatnie korzysta z naszego samochodu. W przypadku użyczenia osobie prywatnej regulacje w tym zakresie przewiduje art. 710 kodeksu cywilnego, który mówi o „istocie umowy użyczenia” i określa ją tak:

 „Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Jak wygląda, zatem kwestia użyczenia auta w kontekście ubezpieczenia OC? Użyczenie pojazdu nie zwalnia nas z obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC, ponieważ do wykupienia umowy OC zobligowany jest każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju. W przypadku spowodowania kolizji to z naszego OC zostanie wypłacone odszkodowanie.

Kolizja użyczonym samochodem bez OC – kto wypłaci odszkodowanie?

Jeżeli podczas użyczenia pojazdu dojdzie do kolizji, a samochód nie będzie posiadał ważnego ubezpieczenia OC to w takiej sytuacji odszkodowanie dla osób poszkodowanych wypłaci:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli do zdarzenia doszło w Polsce.
  • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeśli do wypadku doszło za granicą.

Jednak warto pamiętać o tym, że ostatecznie i tak każda z tych instytucji zwróci się do właściciela pojazdu i kierowcy o zwrot wypłaconych środków, czyli dojdzie do tzw. regresu.

Właściciel czy kierowca – kto straci zniżki?

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zniżki utraci zarówno kierowca, jak i właściciel pojazdu. Wynika to z tego, że UFG zapisuje to zdarzenie w historii tych obydwu osób. Nawet, jeżeli spowodujemy szkodę służbowym autem, możemy utracić zniżki na swoim prywatnym aucie. Bowiem zdarzenie zostanie zapisane na koncie sprawcy w UFG, co daje dostęp do tej informacji ubezpieczycielowi.

Kolizja autem – kiedy odpowiada tylko kierowca?

Z tytułu ubezpieczenia OC za kolizję będzie odpowiadał tylko kierowca, jeżeli doprowadził do zdarzenia w wyniku złamania prawa, umyślnego działania, był pod wpływem alkoholu, uciekł z miejsca wypadku lub nie miał uprawnień do tego, by je prowadzić.

Umowa użyczenia – jak powinna wyglądać?

Umowa użyczenia pojazdu może być zawarta zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Dokument powinien zawierać informacje na temat:

  • Użyczanego pojazdu tj. marka, model, numer rejestracyjny.
  • Czasu obowiązywania umowy.

Warto pamiętać o tym, że użyczenie jest bezpłatne. Jeżeli pojazd chcemy udostępnić płatnie wówczas będzie to już wynajem. Dodatkowo umowa użyczenia może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Co ważne na umowie powinniśmy zaznaczyć sytuacje, w których umowa traci moc np. gdy poinformujemy użytkownika samochodu o tym, że go potrzebujemy i prosimy o jego zwrot.

Umowa użyczenia – jakie prawa i obowiązki nakładane na obie strony?

Przede wszystkim użytkownik pojazdu może z niego korzystać tylko zgodnie z przeznaczeniem np. auto osobowe nie może być wykorzystywane w działalności sportowej. Jeżeli w efekcie nieprawidłowego użytkowania dojdzie do utraty lub zniszczenia auta będzie za to odpowiadał użytkujący.

Co istotne osoba użytkująca samochód nie może go użyczyć kolejnej osobie.

Ważne jest także to, że pomimo oświadczenia o użyczeniu pojazdu, odpowiada za nie nadal właściciel. Nie może on domagać się zwrotu wartości samochodu, jeżeli zostanie ono skradzione osobie użytkującej. Wyjątkiem są tu sytuacje w której to użytkujący nie dopilnował auta np. nie zamknął go, nieodpowiednie z niego korzystał lub użyczył osobie trzeciej.

I na koniec to osoba użytkująca pojazd odpowiada za koszty codziennego korzystania z auta tj. zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy czy oleju.

Użyczenie samochodu, z którego regularnie korzysta więcej osób

W sytuacji, w której z jednego auta, przypisanego do jednego właściciela korzysta partner lub dzieci nie jest umową na użyczenie pojazdu.

Bardzo często rodzice umożliwiają swoim dzieciom korzystanie ze swoich samochodów. Dzięki temu składki za ubezpieczenie OC są niższe. Jednak w przypadku zdarzenia spowodowanego przez niedoświadczonego kierowcę zniżki częściowo utraci właściciel pojazdu. Co ważne z powodu braku zgłoszenia młodego kierowcy do ubezpieczenia OC ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Dlatego jeżeli decydujemy się na pożyczanie samochodu dziecku powinniśmy rozważyć dopisanie go, jako współwłaściciela pojazdu. Dzięki temu rozwiązaniu dziecko będzie zbierało własne zniżki za bezszkodową jazdę.

Szukasz ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy? Przysługujące Ci zniżki za bezszkodową jazdę są niskie? Skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym, który przygotuje oferty w najlepszych dla Ciebie wariantach, tak byś mógł cieszyć się ochroną ubezpieczeniową w rozsądnej cenie.

Źródło: Aviva, Kodeks Cywilny