Osoby z ukraińskich spółek Vienna Insurance Group oraz ich bliscy mogą liczyć na wsparcie spółki VIG w Polsce. Firma zapewnia potrzebującym transport z polsko-ukraińskiej granicy, zakwaterowanie w mieszkaniach należących do Grupy, pomoc medyczną i psychologiczną, a także wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb. 

Pomoc dla pracowników ukraińskich spółek z grupy VIG 

Z opublikowanych przez InterRisk informacji wynika, że już od ubiegłego tygodnia pracownicy Compensy, InterRisk, Wiener i Vienna Life organizują pomoc dla pracowników ukraińskich spółek należących do Vienna Insurance Group, a także dla ich bliskich. Jak możemy przeczytać, osoby potrzebujące otrzymują do dyspozycji mieszkania należące do Towarzystw oraz wsparcie medyczne i psychologiczne. Co więcej, zabezpieczane są również ich wszystkie niezbędne potrzeby. 

Solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i działamy. Chciałbym bardzo podziękować inicjatorowi akcji, spółce Compensa i jej pracownikom, którzy od ubiegłego piątku poświęcają swój czas, sprawnie organizując całe przedsięwzięcie. Chęć niesienia bezinteresownej pomocy jest wspaniała i niezwykle potrzebna w tym trudnych czasach. Dziękuję także za wielkie zaangażowanie pozostałym spółkom Grupy VIG w Polsce. Tempo i skala pomocy niesionej naszym ukraińskim kolegom przez pracowników wszystkich polskich spółek Grupy jest doprawdy niespotykana i godna podziwu – mówi Harald Riener, Członek Zarządu Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za polski rynek. 

Działania pomocowe 

Ubezpieczyciel zaznacza, że obecnie w Polsce jest już ponad 150 osób, a kolejne są jeszcze w drodze. Do ich dyspozycji Grupa VIG w Polsce przekazała około 90 mieszkań w Warszawie. Rodzinami opiekują się wolontariusze z każdej ze spółek. Sprawdzają oni między innymi ich potrzeby, udzielają informacji, służą rozmową i obecnością. Co istotne, w miarę rozwoju sytuacji będą także podejmowane kolejne działania pomocowe. 

Specjalna infolinia 

Dodatkowo, dzięki współpracy ze spółką Global Assistance należącą do Grupy VIG w Polsce przygotowywana jest specjalna infolinia, którą obsługiwać będą osoby mówiące w języku ukraińskim. InterRisk podkreśla, że infolinia ta jest dedykowana nie tylko osobom, które już są w Polsce a także tym w drodze do Polski. Na infolinii będą udzielane najważniejsze informacje dotyczące pobytu w Polsce 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group