susza

Podobnie jak w ubiegłym roku – susza dała o sobie znać rolnikom. Wielu z nich zgłaszało Izbom Rolniczym, że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości zarówno uprawy na gruntach ornych, jak i trwałe użytki zielone. W związku z tym rolnicy nie mogą ich ubezpieczyć – ponieważ zakłady odmawiają podpisania takich polis. Ze względu na brak ubezpieczenia 50% powierzchni upraw są pomniejszane.

Pomoc suszowa w przypadku użytków rolnych dotyczących użytków zielonych

Krajowa Rada Izby Rolniczej w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczaniu przez ARiMR traw na gruntach rolnych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie interpretacji par. 13 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dlaczego „pomoc suszowa” jest pomniejszana?

Pomoc suszowa zgodnie z ww. rozporządzeniem jest pomniejszana o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.

Rolnicy podnoszą, że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości uprawy na gruntach ornych jak trwałe użytki zielone a zatem rolnicy nie mogą ich ubezpieczyć – ponieważ zakłady odmawiają podpisania takich polis.

Wielu rolników pyta jak zaskarżyć decyzję o pomniejszaniu płatności „suszowych”

Od decyzji o przyznaniu pomniejszonej pomocy służy odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. W przypadku wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji rolnik może wystąpić do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz ze złożeniem skargi.

Źródło: www.infor.pl