W dniu 14 września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża ma na celu budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

Dobrze udzielona pomoc zwiększa przeżycie chorego do 60 procent!

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. W takim przypadku największe znaczenie dla chorego ma udzielenie mu pierwszej pomocy – najlepiej w ciągu 2-3 minut. Dobrze udzielona pomoc zwiększa przeżycie chorego do 60 procent!

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – historia

Początki pierwszej pomocy datowane są na wiek XIX. Wtedy to Henry Dunant, świadek bitwy pod Solferino, zawiązał Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Wojskowym. W Polsce kursy pierwszej pomocy prowadzone były już na początku lat 20. XX wieku. Odbywały się one dzięki działalności Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Oprócz tego Towarzystwo udzielało pomocy rannym i szukało zaginionych, Zagłębiając się jednak w historię – idea humanitaryzmu obecna była już w średniowieczu. Wtedy to Władysław Jagiełło kazał opatrywać i pomagać rannym zarówno ze swojej, jak i armii wroga. Wiele osób szczerze przyznaje, że podstawowym czynnikiem uniemożliwiającym niesienie pierwszej pomocy jest paraliżujący strach. Strach przed nieumiejętną pomocą, która może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. W związku z tym, aby szerzyć ideę szkoleń narodził się pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. 

Pomoc przy utracie przytomności

Głównym zadaniem pierwszej pomocy jest wykonanie wszystkich czynności, których celem jest ratowanie kogoś kto znalazł się w obliczu zagrożenia zdrowia i życia. Co należy wykonać, aby udzielić pierwszej pomocy?

  1. Sprawdź, czy ty i poszkodowany jesteście w miejscu bezpiecznym
  2. Oceń stan poszkodowanego, jeśli jest poważny poproś konkretną osobę o wezwanie pogotowia. Może również zdarzyć się tak, że jesteś sam. Koniecznie zadzwoń na 112 lub 999 jeszcze przed podjęciem działań ratowniczych
  3. Klęknij przy poszkodowanym. Udrożnij jego drogi oddechowe. Odchyl jego głowę do tyłu, kładąc jedną rękę na czole, a palcami drugiej unosząc brodę. Pochyl się nad nim, aby się przekonać, czy oddycha. Sprawdź, czy czujesz powiew powietrza na policzku, słyszysz wydech, widzisz unoszenie się klatki piersiowej. Sprawdzenie oddechu powinno trwać 10 sekund.
  4. Podejmij działania ratownicze. Jeśli poszkodowany nie oddycha rozpocznij masaż serca.
  5. Jeżeli poszkodowany oddycha prawidłowo ułóż go w pozycji bocznej.

Źródło: www.youtube.pl

Pomoc w przypadku krwotoków

Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie poprzez: ucisk krwawiącego naczynia palcami, tętnice przyciska się do kości powyżej miejsca zranienia, a przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej, poniżej miejsca zranienia, doraźnie zatrzymać krwawienie (uciskając palcami), posiadając apteczkę możemy położyć kilkakrotnie złożony opatrunek jałowej gazy i mocno zabandażować. Pamiętaj, że nie należy usuwać nasiąkniętego krwią opatrunku.
W przypadku krwotoku z nosa należy przyjąć pozycję siedzącą z głową pochyloną do przodu, skrzydełka nosa delikatnie ścisnąć dwoma palcami przez okres minimum 10 minut. Jeżeli krwawienie nie ustanie do 30 min – należy skontaktować się z lekarzem.

Źródło: www.zdroweporadniki.pl

Pomoc przy urazach kręgosłupa

Pierwszą i najważniejszą zasadą w przypadku urazów kręgosłupa jest jego unieruchomienie. W przypadku braku deski, która unieruchomiłaby tułów, należy chorego położyć na równym twardym podłożu, uruchomić głowę i szyję dostępnymi środkami. Przed udzieleniem pomocy wzywamy karetkę.

Źródło: zdrowa-rodzina.blogspot.com

Pomoc przy złamaniach kończyn

Podstawową czynnością przy złamanej kończynie jest jej unieruchomienie. w przypadku złamania otwartego absolutnie nie wolno dotykać uszkodzonych kości. Jak unieruchomić złamana kończynę? Stosując zasadę unieruchomienia dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów. Poszkodowanemu warto podać środki przeciwbólowe, a następnie zapewnic mu transport do placówki medycznej. Jeśli złamanie nastąpiło w wyniku wypadki, wzywamy karetkę, ponieważ mogą wystąpić inne, niewidoczne urazy np. uraz głowy.

Żródło: www.bhp-center.com.pl


Światowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy nie został ustalony przypadkowo. Ten dzień ma przypomnieć wszystkim, że znajomość podstawowych czynności może uratować ludzkie życie. W związku z tym warto sobie przypomnieć podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i przekazywać je dalej. Filmy instruktażowe, artykuły, ulotki, działania w szkołach, a nawet w przedszkolach organizowana są po to, aby każdy już od najmłodszych lat potrafił pomoc komuś, kto znalazł się w obliczy zagrożenia zdrowia i życia.

Źródło: www.bip.powiatgliwicki.finn.pl www.youtube.pl www.zdroweporadniki.pl www.bhp-center.com.pl

www.zdrowa-rodzina.blogspot.com