lekarz

TU Inter Polska wprowadza nową ofertę skierowaną do właścicieli przedsiębiorstw. Inter Doktor Lex to ubezpieczenie zdrowotne, w ramach ochrony pracownik otrzyma nie tylko dostęp do prywatnej opieki medycznej, ale również do profesjonalnych porad prawnych realizowanych przez adwokatów, radców prawnych i prawników. „Oferta tego ubezpieczenia jest kierowana do firm z liczbą pracowników powyżej 15 osób, ale jesteśmy otwarci również na mniejsze podmioty zaznacza Janusz Szulik – prezes Inter Polska

TU Inter Polska: „Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, ale nie wykluczamy stworzenia oferty dla indywidualnych klientów”

„Oferta tego ubezpieczenia jest kierowana do firm z liczbą pracowników powyżej 15 osób, ale jesteśmy otwarci również na mniejsze podmioty. Dziś skupiliśmy się na ofercie dla firm, ale nie wykluczamy, że zaproponujemy taką ofertę również klientom detalicznym” – wskazuje prezes.

Jak realizowana jest pomoc prawna?

Usługa porady prawnej realizowana jest w formie telefonicznej, mailowej lub wideokonferencji. Ubezpieczony ma także możliwość uzyskania pisemnych opinii prawnych, wzorów pism i umów.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że na koniec III kw. 2018 roku 2,4 mln osób posiadało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

„Wszystkie analizy pokazują, że benefit w postaci rozszerzonej opieki medycznej ma bardzo duże znaczenie dla pracowników, a więc i pracodawców. To wynika z niewydolności polskiej służby zdrowia. Trzeba także podkreślić, że aktualny poziom opieki zdrowotnej w Polsce odbiega znacząco od średniej UE. Niski poziom satysfakcji, wzrost zamożności i rynek pracownika mają wpływ na to, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne dynamicznie się rozwijają – mamy stabilny wzrost średnio o 20% r/r. Zainteresowanie szerszym pakietem medycznym jest coraz większe” – dodał Janusz Szulik.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szereg świadczeń

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach pakietu jest realizowane w ponad 900 placówkach kontraktowych lub w dowolnej placówce wybranej przez ubezpieczonego. Ochrona zapewnia szereg świadczeń. Poczynając od profilaktyki zdrowotnej poprzez leczenie specjalistyczne, aż po diagnostykę i szereg innych badań takich jak: wizyty domowe, pomoc medyczna w nagłych zachorowaniach lub nieszczęśliwych wypadkach. Osobom ubezpieczonym przysługują również świadczenia dodatkowe jak m.in. medycyna pracy, rehabilitacja, dentystyka, zwrot kosztów leczenia za granicą czy dzienny zasiłek szpitalny.

Źródło: www.interpolska.pl