Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do sprzedaży dwa zmienione i bogatsze o nowe zakresy produkty: Ubezpieczenie Autocasco i Ubezpieczenie AutoAssistance. 

Nowości w AutoCasco 

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że zmiany wprowadzone w ubezpieczeniu AutoCasco umożliwiają zawarcie umowy także w wariancie Warsztat Partnerski. Opcja ta powinna zadowolić najbardziej wymagających właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony – nawet powyżej 10 lat eksploatacji. 

TUW „TUW” w wariancie tym oferuje: 

  • naprawę samochodu w najbliższym warsztacie Sieci Partnerskiej współpracującej z ubezpieczycielem, 
  • likwidację szkody częściowej w oparciu o ceny części zamiennych, które zostały wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów (zwane również częściami równoważnymi oryginalnym), 
  • możliwość zniesienia amortyzacji części w szkodach częściowych, 
  • bezgotówkową naprawę szkody, 
  • dodatkową usługę „door to door” czy udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy (w przypadku samochodów osobowych) przy czym koszt usługi nie pomniejsza sumy ubezpieczenia AC i jest świadczony niezależnie od wykupionej opcji „Pojazd zastępczy”. 

Dodatkowo główny zakres ochrony AutoCasco w formule ALL Risk można rozbudować poprzez dokupienie dodatkowych opcji rozszerzających zakres ubezpieczenia, takich jak: Gwarantowaną sumę ubezpieczenia, Utratę kluczyków czy Bagaż podróżny, jak również zmodyfikowaną opcję Ochrony zniżki. Ubezpieczyciel proponuje także zniesienie udziału własnego w przypadku szkody, w której kierującym jest osoba, która nie ukończyła 25 lat lub posiada prawo jazdy krócej, niż 24 miesiące. 

Nowy zakres Assistance 

Z kolei w nowej, ulepszonej odsłonie produktu komunikacyjnego Assistance, który obecnie występuje pod nową nazwą AutoAssistance wprowadzone zostały zmiany w każdym z trzech wariantów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć zwiększenie limitu holowania pojazdu w Polsce do 120 km i wprowadzenie wynajmu pojazdu zastępczego do 3 dni w razie kradzieży pojazdu w Wariancie Standard. Z kolei w Wariantach Premium i Superior zniesiony został limit na holowanie w Polsce, a zwiększony limit na Europę na usługę holowania. Ponadto wprowadzono dodatkowe dni na wynajem pojazdu zastępczego i zwiększono liczbę dób na pobyt w hotelu. Ubezpieczyciel wskazuje także, że dodatkowo w każdym wariancie Assistance w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu ubezpieczony będzie mógł skorzystać z nowej usługi polegającej na przedstawieniu trzech ofert na zakup kolejnego auta. 

Kompletna ochrona pojazdu 

Ubezpieczyciel podkreśla, że dzięki wprowadzonym zmianom – Członkowie TUW „TUW” zyskują kompletną ochronę swojego pojazdu jak również większe poczucie bezpieczeństwa w podróży. 

Przypominamy, że to kolejne zmiany w ofercie produktowej ubezpieczyciela. TUW „TUW”  pod koniec ubiegłego roku wprowadził do swojej oferty nowy pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”