Jeżeli nie chcemy dopłacać powinniśmy zapytać ubezpieczyciela o stawki, które zastosuje przy zwrocie kosztów. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel dąży do skrócenia czasu najmu przy szkodzie częściowej (czyli: od dnia szkody, aż do dnia naprawy) powinniśmy przygotować dokumentację przedstawiającą dokładny przebieg jej likwidacji. Natomiast przy szkodzie całkowitej powinniśmy powołać się na datę wypłaty odszkodowania.

Kiedy można skorzystać z samochodu zastępczego?

Utrata możliwości korzystania z pojazdu nie jest uszczerbkiem majątkowym, dlatego poszkodowany nie może domagać się pieniędzy, które wydałby na najem samochodu. Natomiast zakład ubezpieczeniowy zwraca pieniądze za wynajęcie pojazdu, które jest szkodą. Wydatki poniesione za wynajem powinny być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Wybierając pojazd musimy zwrócić uwagę na to, czy jest podobnej klasy, według stawki czynszu obowiązującego na lokalnym rynku. Przedmiot najmu może być używany tylko w okresie naprawy pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu nowego pojazdu. Zakład ubezpieczeń może podważyć nasz najem jeżeli nie spełnimy powyższych warunków. W przypadku możliwości korzystania z komunikacji publicznej nie wyklucza to prawa do samochodu zastępczego. Kiedy jednak posiadamy dostęp do innego samochodu, który mógłby pełnić funkcję samochodu zastępczego, nie możemy ubiegać się o zwrot kosztów.