Chociaż do żniw zostało jeszcze trochę czasu już teraz warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie sprzętu rolniczego. Na rynku znajdziemy wiele ofert tego typu, jedną z nich jest ubezpieczenie Agrocasco od AGRO Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Agrocasco od AGRO Ubezpieczenia 

Ubezpieczenie Agrocasco to produkt dedykowany dla posiadaczy sprzętu rolniczego i stanowi zabezpieczenie przed skutkami finansowymi związanymi z uszkodzeniem sprzętu. Co istotne, polisę można wykupić nie tylko na pełne 12 miesięcy ale też na okres prac polowych, czyli 3 miesiące. Do niewątpliwych zalet tego ubezpieczenia możemy zaliczyć to, że zabezpiecza ono przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego. Oferta AGRO Ubezpieczenia uwzględnia również ochronę od wszystkich ryzyk (tzw. All Risk) w każdym wariancie ubezpieczenia, a likwidacja szkód odbywa się według wariantu kosztorysowego lub serwisowego. 

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia Agrocasco? 

Firma AGRO Ubezpieczenia daje możliwość ubezpieczenia sprzętu rolniczego w wieku do 35 lat. Klient może ubezpieczyć następujące maszyny rolnicze: 

 • agregaty uprawowe, 
 • brony, 
 • ciągniki rolnicze, 
 • glebogryzarki, 
 • kombajny rolnicze, 
 • kultywatory, 
 • kosiarki, 
 • ładowarki rolnicze, 
 • opryskiwacze, 
 • owijarki, 
 • pługi, 
 • prasy zbierające i kostkujące, 
 • przetrząsacze, 
 • przyczepy i naczepy, 
 • rozrzutniki, 
 • sadzarki, 
 • siewniki, 
 • sieczkarnie polowe. 

Ubezpieczenie Agrocasco – zakres ochrony 

Ubezpieczenie Agrocasco można zawrzeć w jednym z trzech wariantów: 

 • Wariant Podstawowy, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie zdarzenia powstałe niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz ubezpieczonego i uprawnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego, z wyłączeniem szkód wymienionych w § 8 OWU, 
 • Wariant Rozszerzony, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w Wariancie Podstawowym oraz kradzież sprzętu rolniczego lub jego części z miejsca i spoza miejsca ubezpieczenia, 
 • Wariant Pełny (dla sprzętu rolniczego w wieku do 15 lat), który obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w Wariancie Rozszerzonym oraz zawiera rozszerzenia o: awarię sprzętu rolniczego, stałą gwarantowaną sumę ubezpieczenia dla sprzętu rolniczego do 3 lat, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego, zwrot kosztów holowania i parkowania sprzętu rolniczego do czasu wykonania oględzin, zwrot kosztów wezwania serwisu w przypadku zatrzaśnięcia lub zagubienia kluczyków w sprzęcie rolniczym, serwisowy system wyliczania odszkodowania. 

Jak widać, ubezpieczenie Agrocasco może stanowić doskonałe uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej nie tylko na czas żniw. 

Źródło: AGRO Ubezpieczenia