Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych proponuje klientom nowym produkt – ubezpieczenie „Bezpieczny Prąd”, które chroni przed skutkami przepięć w instalacji elektrycznej. Oferta skierowana jest do wszystkich Klientów opłacających rachunki za prąd na Poczcie.

Ubezpieczenie Bezpieczny Prąd  dostępne na Poczcie

Nowy produkt można kupić w placówce pocztowej. Jak podaje Pocztowe TUW jego koszt to 4 zł za okres 60 dni. Zgodnie z ogólnymi warunkami ochroną ubezpieczeniową od ryzyka przepięć objęte są sprzęty domowe m.in. lodówki, kuchenki, pralki, żelazka, miksery, suszarki do włosów, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe oraz sprzęt elektroniczny (m.in. telefony, tablety, komputery oraz konsole). Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 5 000 zł  i ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie.

Wykupienie ubezpieczenia „Bezpieczny Prąd” zajmie chwilę, a jego koszt jest nieduży. Za 60 dni klient zapłaci tylko 4 zł. Dzięki temu ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte sprzęty elektroniczne oraz małego i dużego AGD, które mamy w swoim gospodarstwie domowym – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu ruchomym, zaistniałe wskutek przepięcia powstałego na skutek wyładowania atmosferycznego oraz włączania i wyłączania prądu. Zgodnie z podaną w OWU definicją przepięcie to dotyczy nagłego i krótkotrwałego wzrostu napięcia w liniach energetycznych.

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Poczty Polskiej ubezpieczenie od skutków przepięć jest jednym z wielu ubezpieczeń oferowanych w placówkach pocztowych w grupie mikroubezpieczeń.

Co ciekawe w ogólnych warunkach ubezpieczenia Bezpieczny Prąd znajduje się zapis dotyczący braku ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniającego do odmowy wypłaty odszkodowania, innych świadczeń lub ich obniżenia.

Źródło: Poczta Polska, bankier.pl