Większość z nas posiada przedmioty wartościowe. Czasami zdarzy się, że jesteśmy dziedzicami szczególnego obrazu, srebra lub drogocennej biżuterii. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia właściciel ponosi ogromne straty. Co robić żeby temu zapobiec?

Posiadam przedmioty o szczególnej wartości, które kolekcjonuję od lat. Czy mogę je ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia domu?

Przedmioty kolekcjonerskie w większości dostępnych na rynku ubezpieczeń domów lub mieszkań znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności. Jednak zazwyczaj pojawia się możliwość objęcia ochroną mienia o wysokiej wartości na warunkach, które odbiegają od standardowych wariantów ubezpieczenia.

Po analizie ryzyka przez zakład ubezpieczeń w wielu przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznej wyceny rzeczoznawców i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń mienia (np. alarm z monitoringiem). Podpisując umowę powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • zapis ogólny warunków umowy, dzięki temu będziemy wiedzieli w jakich przypadkach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie’
  • na to od czego możemy ubezpieczyć nasze mienie oraz jakim ryzykiem jest obarczone.